Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere
+32 (0)53/79.07.17

Het onafhankelijk advocatenkantoor Rasschaert Advocaten werkt, met meer dan 15 jaar ervaring, uitsluitend voor lokale openbare besturen en non –profitorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Wij vertegenwoordigen lokale besturen voor rechtbanken in gerechtelijke procedures en betwistingen. Ons kantoor treedt verder op als juridisch en strategisch adviseur. Rasschaert advocaten fungeert als hét aanspreekpunt voor lokale besturen voor al hun vragen en problemen. Het kantoor zorgt voor de juiste opvolging en de inzet van de juiste expertise, ook in een multidisciplinaire context.

Onze Expertises

Vanuit het kantoor worden de volgende diensten geleverd aan lokale besturen.
Expertise 4
Publiek - private samenwerking: stads- en centrumontwikkeling, gebiedsontwikkeling, greenfields en brownfields, gebouwen.
Expertise 3
Publiekrechtelijk vastgoed: domeingoederen, concessies, verkoop, zakelijke rechten, optimalisaties, huur, erfgoed, ...

Expertise 1
Geschillenbehandeling voor burgerlijke en administratieve rechtbanken.Expertise 2
Onteigening: bestuurlijke fase en projectnota, minnelijke onderhandelingen, gerechtelijke procedure.


Expertise 5
Plaatsing, onderhandeling, gunning en uitvoering van overheidsopdrachten.

Expertise 6
Omgevingsrecht en milieu: planning, vergunningen en handhaving

Expertise 7
Tuchtrecht.Expertise 8
Verzelfstandiging, bestuurlijke organisatie en intergemeentelijke samenwerking.
Expertise 9
Lokaal bestuur: organisatie, inkanteling en verkiezingen
Steeds in samenspraak met het lokaal bestuur kunnen de diensten geleverd worden in een multidisciplinaire context.

DRINGEND MEDEWERKERS GEZOCHT

Er worden, voor onmiddellijke indiensttreding, juridisch medewerkers / advocaten gezocht die het kantoor kunnen bijstaan in de juridische advisering en vertegenwoordiging in rechte van lokale besturen en non – profit inzake overheidsopdrachten, en dit voor de gunnings –en / of de uitvoeringsfase. Men dient niet ingeschreven zijn als advocaat. CV’s kunnen worden overgemaakt, vergezeld van een motivering aan
wrasschaert@rasschaert­advocaten.be.

Openingsuren

Maandag tot donderdag van 09:00 tot 17:00
Vrijdag van 09:00 tot 12:00

Contacteer Ons

Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere
T +32 (0)53/79.07.17
F +32 (0)53/80.11.18