Rasschaert Advocaten Samenwerkingen Header

Samenwerkingen

Het kantoor streeft naar een kwalitatieve dienstverlening met een werkelijke meerwaarde. Wij opteerden voor waardevolle strategische en operationele samenwerkingsverbanden met deze externe experten.

Rasschaert Advocaten Antaxius Logo

Rasschaert Advocaten werkt vaak samen met Mr. Bart Engelen van Antaxius Advocaten. Bart heeft van bij de aanvang van zijn carrière een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van lokale en regionale belastingen. Daarnaast is hij ook specialist inzake inkomstenbelastingen en BTW. Hij is co-auteur van de handboeken “Eerste Hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies” (FinConnect, Vanden Broele, 2020), “Duiding en BTW” (Larcier, 2017) en Fiscale Rechtspraakoverzichten – Lokale belastingen 2000-2005 (Larcier, 2007).

Rasschaert Advocaten Bap Architecten Logo

Bureau voor architectuur en planning.

Opgericht in 1976 onder de naam Werkplaats Voor Architectuur. Ondanks het keurslijf van de wetgeving overheidsopdrachten en de strenge eisen van subsidiërende overheden, pakten ze projecten aan op de conviviale manier die kenmerkend waren voor private woningbouw.

Doorheen de jaren en diverse projecten hebben ze nog meer expertise in huis rond de vele facetten van architectuur en ruimteplanning. Als partner hebben zij de mogelijkheid om bij iedere opdracht over de grenzen van het specifieke vakgebied heen te kijken. Hun ervaring in stedenbouw en ruimteplanning is voor ons een grote meerwaarde.

Rasschaert Advocaten Trust Advocaten Logo

Voor alle IT, IP en GDPR – gerelateerde vraagstukken werken we graag samen met het team van Trust Advocaten. Het zijn stuk voor stuk ervaren juridische professionals die een uitgebreide kennis hebben van de IT-sector, intellectueel eigendomsrecht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en cybersecurityrecht. Zij bieden een breed scala aan diensten aan, waaronder advies op maat, contractbeoordeling, juridische ondersteuning bij IT-projecten, compliance-audits en geschillen.

Rasschaert Advocaten Geerts Denayer Logo

Sinds de zomer van 2023 is er een intense samenwerking met het kantoor Geerts / Denayer.

Rasschaert Advocaten treedt samen met Johan Geerts en Geert Dewachter als 1 team naar buiten. We hebben gekozen voor een gezamenlijke samenwerking over alle dossiers heen, een cliëntenbenadering met pragmatische en correcte hulp en een groter aanbod van het aantal opleidingen vanaf het najaar 2024.

Rasschaert Advocaten Jurplus Logo

Bij vragen van lokale besturen  omtrent personeelsbeleid werken we graag samen met Jurplus. Zij zijn de perfecte aanvulling op onze eigen expertise. Jurplus heeft ervaring met lokale besturen en hun specifieke HR-kwesties en sociaal-juridische vraagstukken.

Ervaren experten in hun domein waar we graag mee samenwerken om tot de beste oplossing te komen.

Rasschaert Advocaten Philippe Ernst Logo

Philippe Ernst heeft een unieke expertise en ervaring opgebouwd in projecten van publiek-private samenwerking en andere publiekrechtelijke dossiers met privaatrechtelijke componenten (o.m. op vlak van keuze van de rechtspersoonsvorm, herstructurering, vastgoed, contracten, zakelijke rechten, …).

Voor alles wat met ondernemingsrecht & vennootschapsrecht te maken heeft doen we graag een beroep op de uitgebreide expertise van Mr. Philippe Ernst, vennoot en bestuurder van Ernst Advocaten BV en docent vennootschapsrecht aan de Universiteit Antwerpen.

Kunnen we jouw organisatie of bestuur ergens mee helpen?

Karen
Jij Fotocollage
Rasschaert Advocaten Carmen Ka Main Man
Rasschaert Advocaten Overons Caroline De Smet
Rasschaert Advocaten Overons Manik Peferoen
Rasschaert Advocaten Overons Flora Wauters
Abdel
Anneleen
Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert
Rasschaert Advocaten Overons Annita Van Herpe
Rasschaert Advocaten Ruben Merckx
Ilsevhove
Rasschaert Advocaten Overons Kristien Devos
Rasschaert Advocaten Stijn Knaepen
Rasschaert Advocaten Overons Lindsay Dedrie
Rasschaert Advocaten Overons Karel Verbestel
Rasschaert Advocaten Overons Ingrid
Rasshcaert Advocaten Nike