Rasschaert Advocaten heeft een structurele samenwerking met Ernst Advocaten. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om onze gezamenlijke expertises te bundelen waarbij wij nog sterker kunnen inspelen op de vragen van lokale besturen inzake ondernemings- & vennootschapsrecht.

Mr. Philippe Ernst is vennoot en bestuurder van Ernst Advocaten BV en docent vennootschapsrecht aan de Universiteit Antwerpen.

Philippe Ernst heeft meer dan 30 jaar ervaring, op academisch vlak en in de juridische praktijk. Na het behalen van zijn diploma van licentiaat in de Rechten (1989) heeft hij een doctoraat geschreven en succesvol verdedigd aan de Universiteit Antwerpen (Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, 1996).

Zowel op academisch vlak als in de juridische praktijk heeft hij zich gespecialiseerd in het vennootschaps- en verenigingsrecht.

De expertise van Philippe Ernst bestrijkt het gehele vennootschapsrecht en het ruimere ondernemingsrecht. Fusies en overnames, aandelen- en activatransacties, herstructureringen in de ruime zin (fusies, splitsingen, overdrachten van algemeenheid of bedrijfstak) zijn domeinen waarin hij bijzonder gespecialiseerd is, zowel door zijn academische kennis als door zijn praktische ervaring. In dat verband stelt hij ook de benodigde ondernemingsrechtelijke contracten op, bv. overeenkomsten tot koop/verkoop van aandelen, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, statuten, enz.

Philippe Ernst heeft over deze onderwerpen veelvuldig en grondig onderzoek verricht en gepubliceerd. Hij heeft erover gedoceerd in gespecialiseerde opleidingen (grondige studie 2° Master Rechten UA; vak “Concentraties van Vennootschappen (Fusies en overnames)” in de Master-na-Master Vennootschapsrecht van de KULeuven (voorheen Hogeschool-Universiteit Brussel; eveneens gespecialiseerde seminaries).

Hij heeft transacties en herstructureringen ook veelvuldig begeleid in zijn juridische praktijk (o.m. bij Big Four-organisaties Deloitte en EY en advocatenkantoren Laga, HVG, Lige en Ernst Advocaten). Geregeld moest een innovatieve oplossing worden uitgewerkt (bv. implementeren van de partiële splitsing, herstructurering intercommunales (opsplitsing dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen), inkanteling projectvereniging in dienstverlenende vereniging, … ).

Philippe heeft een unieke expertise en ervaring opgebouwd in projecten van publiek-private samenwerking en andere publiekrechtelijke dossiers met privaatrechtelijke componenten (o.m. op vlak van keuze van de rechtspersoonsvorm, herstructurering, vastgoed, contracten, zakelijke rechten, …).

Contacteer ons voor meer informatie