Rasschaert Advocaten Tarief Header

Tarief

Rasschaert Advocaten gaat voor een degelijke inhoudelijke oplossing en kiest voor transparante communicatie. We zijn een team van meer dan 15 gespecialiseerde advocaten en juridisch adviseurs. De vergoeding is gebaseerd op de vereiste expertise en wordt mede bepaald door wat de balie als aanvaardbaar acht. Verschillende formules worden aangeboden.

Standaard uurtarief, excl. kosten
Er wordt een uurtarief opgegeven, exclusief de kosten. De kosten worden aangerekend aan een vast tarief van 10% en vertegenwoordigen een vergoeding voor de administratieve dossier- en vaste kantoorkosten. Gerechtskosten of kosten van derden worden gewoon transparant en integraal doorgefactureerd. Kosten van bijkomend drukwerk (vb. extra informatiebundels voor de gemeenteraad) worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijke kostprijs. Verplaatsingen van en naar vergaderingen en de rechtbank, vertrekkende van het kantoor, worden steeds naar de cliënt aangerekend tegen het uurtarief. Er geldt een blended uurtarief voor alle juridische medewerkers. Het uurtarief kan, op vraag van de cliënt, worden opgesplitst in een tarief voor een senior adviseur en een junior adviseur en administratie. De methode van het uurtarief is steeds de werkwijze bij gebrek aan andere afspraken, op vraag van de cliënt of offertes. Het standaard blended uurtarief, voor dossiers vanaf 1 september 2022, bedraagt € 150 excl. BTW.

 

Forfaitair bedrag, alle kosten inbegrepen
Er wordt door de cliënt een forfaitair bedrag vooropgesteld voor de uitvoering van de dienstverlening. De opdracht wordt uitgevoerd of de diensten worden geleverd binnen dit bedrag, inclusief de kosten.

 

Forfaitair bedrag, kosten niet inbegrepen
Er wordt door de cliënt een forfaitair bedrag vooropgesteld voor de uitvoering van de dienstverlening. De opdracht wordt uitgevoerd of de diensten worden geleverd binnen dit bedrag, exclusief de kosten. De kosten worden afzonderlijk aangerekend.

 

Maximaal beschikbaar budget
Er wordt door de cliënt een budget ter beschikking gesteld. De diensten worden geleverd tot zolang er budget beschikbaar is.

 

Abonnement
In overleg met de cliënt wordt een tarief voor een abonnementsformule vastgesteld. Bijkomende informatie kan opgevraagd worden via e-mail aan Wim Rasschaert.

Facturatie

Er wordt maandelijks gefactureerd. De prestaties van de geleverde diensten door medewerkers en netwerk zijn hierin steeds vervat. Bij de facturen of ereloonstaten krijgt u een overzicht van de prestaties. Facturen van derden (vb. onderaannemers of experten aangesteld in overleg met het bestuur) worden onmiddellijk doorgefactureerd. Een kopie van de factuur van de derde kan geleverd worden op vraag van de cliënt.

Facturen of ereloonstaten dienen schriftelijk geprotesteerd te worden binnen de 30 werkdagen. De betalingstermijn is in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten. In overleg met het bestuur kunnen andere facturatiemodaliteiten worden overeengekomen.

Er is op de prestaties van het kantoor 21% BTW verschuldigd.

Kunnen we jouw organisatie of bestuur ergens mee helpen?

Karen
Jan
Rasschaert Advocaten Carmen Ka Main Man
Rasschaert Advocaten Overons Caroline De Smet
Rasschaert Advocaten Overons Manik Peferoen
Rasschaert Advocaten Overons Flora Wauters
Abdel
Anneleen
Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert
Rasschaert Advocaten Overons Annita Van Herpe
Rasschaert Advocaten Ruben Merckx
Ilsevhove
Rasschaert Advocaten Overons Kristien Devos
Rasschaert Advocaten Stijn Knaepen
Rasschaert Advocaten Overons Lindsay Dedrie
Rasschaert Advocaten Overons Karel Verbestel
Rasschaert Advocaten Overons Ingrid
Rasshcaert Advocaten Nike