Rasschaert Advocaten Wat Doen We Header

Wat doen we?

Rasschaert Advocaten is een onafhankelijk advocaten- en advieskantoor met meer dan 20 jaar relevante ervaring aan boord. Wij werken uitsluitend voor de publieke sector en voor non-profit organisaties in Vlaanderen en Brussel.

Wij ondersteunen en adviseren steden en gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en gemeentelijke agentschappen, provincies en provinciale agentschappen, OCMW’s, woonmaatschappijen, politiezones en hulpverleningszones, kerkfabrieken en kerkbesturen, vzw’s, zorgverenigingen en ziekenhuizen, scholengroepen, culturele instellingen en musea, Vlaamse en federale overheidsinstanties etc.

Wij staan onze cliënten bij in betwistingen en onderhandelingen en vertegenwoordigen hen bij geschillen voor de burgerlijke en de administratieve rechtbanken.

We zijn strategisch en juridisch adviseur voor de publieke sector. Als aanspreekpunt voor onze cliënten worden we geraadpleegd inzake vastgoed, personeel, organisatie, projectontwikkeling, financiering, etc.

Je kan rekenen op een adequate opvolging van jullie dossier en de inzet van de juiste expert, vaak in een multidisciplinaire context. Dankzij structurele samenwerkingen met andere professionelen kunnen we steeds correct en snel schakelen.

Onze ervaringen en expertise delen we graag met jou. Check ons aanbod van opleidingen en webinars via onze Rasschaert Academy.

Wij gaan voor een sterke inhoudelijke oplossing en maken een punt van heldere communicatie tijdens de samenwerking.

Kunnen we jouw organisatie of bestuur ergens mee helpen?

Karen
Jij Fotocollage
Rasschaert Advocaten Carmen Ka Main Man
Rasschaert Advocaten Overons Caroline De Smet
Rasschaert Advocaten Overons Manik Peferoen
Rasschaert Advocaten Overons Flora Wauters
Abdel
Anneleen
Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert
Rasschaert Advocaten Overons Annita Van Herpe
Rasschaert Advocaten Ruben Merckx
Ilsevhove
Rasschaert Advocaten Overons Kristien Devos
Rasschaert Advocaten Stijn Knaepen
Rasschaert Advocaten Overons Lindsay Dedrie
Rasschaert Advocaten Overons Karel Verbestel
Rasschaert Advocaten Overons Ingrid
Rasshcaert Advocaten Nike