Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere
+32 (0)53/79.07.17

Wie zijn we

Door de samenstelling van het kantoor is er ten allen tijde een back up voorzien in geval van afwezigheid of ziekte, en dit zowel voor de senior als de andere adviseurs. Alle teamleden van het kantoor worden steeds uitgenodigd om zelf maximaal efficiënt te werken.

Wim Rasschaert (Aalst)
advocaat aan de balie van Dendermonde,  is de oprichter van het kantoor. Hij is de contactpersoon voor het kantoor. Hij treedt op als dominus litis van alle dossiers voor de rechtbank en coördineert alle adviesvragen en projectbegeleidingen. Hij onderhoudt sterke contacten met de lokale besturen in gans Vlaanderen en volgt de voor hen relevante evoluties nauwgezet op. Hij adviseert bijna 20 jaar lokale besturen bij al hun vragen, projecten, rechtszaken en interesses.

wrasschaert@rasschaertadvocaten.be

Els De Smaele (Zottegem)
is, na een eerste carrière als jurist bij De Post, gedurende 12 jaar werkzaam geweest bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. Zij stond als juriste in, voor SOLVA en de aangesloten gemeenten, voor advies in overheidsopdrachten, bodemsanering, vastgoedcontracten en onteigeningen. Zij vervult deze rol ook op het kantoor en is de vaste vervanger van Wim Rasschaert.

edesmaele@rasschaertadvocaten.be

Manik Peferoen (Gent)
heeft een diploma van master in de rechten aan de UGent, optie publiek recht. Hij werkte van 2009 tot 2017 als statutair jurist bij de UGent (overheidsopdrachten en patrimoniumbeheer). Hij werkt sinds 2017 op het kantoor en houdt zich binnen het kantoor bezig met de dossiers van algemeen administratief recht overheidsopdrachten en contracten voor lokale besturen. Hij ondersteunt het kantoor ook bij de begeleiding van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Hij treedt regelmatig op als docent overheidsopdrachten.

mpeferoen@rasschaertadvocaten.be

Gaëlle De Smet (Gent)
werkt sedert 2017 op het kantoor waar ze zich toelegt op het ruimtelijk en het vastgoedrecht. Ze behaalde haar master in de rechten aan de UGent en specialiseerde zich in het nationaal en internationaal publiekrecht en milieurecht. Zij startte haar advocatenstage in 2012 aan de balie van Gent en Brussel, alwaar zij ervaring heeft opgedaan binnen verscheidene takken van het administratief recht, waaronder R.O., stedenbouw en het milieurecht.

gdesmet@rasschaertadvocaten.be

Robin Beck (Antwerpen)
studeerde af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens ingeschreven aan de balie van Dendermonde. Hij houdt zich binnen het kantoor bezig met gemeenterecht, tuchtrecht, algemeen bestuursrecht en sportrecht.

rbeck@rasschaertadvocaten.be

Lindsay Dedrie (Brugge)
studeerde af in 2017 aan de UGent en specialiseerde zich onder meer in het milieurecht. Op het kantoor volgt ze mee dossiers inzake omgevingsrecht en onteigeningen op.

ldedrie@rasschaertadvocaten.be

Karel Verbestel (Erpe-Mere)
behaalde zijn master in het publiekrecht aan de VUB. Na GD&A advocaten te Mechelen, bouwonderneming DENYS en Crosslaw kwam hij bij Rasschaert Advocaten terecht. Hij staat in voor het omgevingsrecht en het onteigeningsrecht.

kverbestel@rasschaertadvocaten.be

Flora Wauters (Kruisem)
ondersteunt, als advocaat verbonden aan de balie van Oudenaarde, het kantoor inzake overheidsopdrachten en omgevingsrecht. Zij heeft bijzondere ervaring bij zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten, en dit zowel voor private als publieke klanten.

fwauters@rasschaertadvocaten.be

Kristien Devos (Aaigem)
studeerde af in 1989 aan de KUL en kan terugblikken op een jarenlange carrière inzake overheidsopdrachten, laatst als adviseur bij Eurostation en als senior consultant bij EBP, specialist overheidsopdrachten voor publieke en private klanten. Zij geeft opleidingen en verstrekt dagelijks consultancy aan onze klanten. Zij werkt als zelfstandig medewerkster voor ons kantoor.

kdevos@rasschaertadvocaten.be

Nike Wellens (Tongeren)
is juriste bij de gemeente Ham. Zij levert tevens, op zelfstandige basis, juridische ondersteuning aan het kantoor in materies van privacy, bevolking en burgerzaken.

Ilse Van Hove (Lokeren)
is afgestudeerd in de Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk en heeft nadien nog een post graduaat Fiscaal adviseur behaald. Als middle manager vormt zij de schakel tussen de zaakvoerder, juristen en medewerkers en staat zij in voor de organisatie, marketing, coaching en het financieel beheer van het kantoor. Zij zorgt voor de zakelijke organisatie en planning van het kantoor en de seminaries. Tevens investeert zij in de groepsdynamiek en teamwerking op de werkvloer. Naast het financieel management beheert zij de personeels- en loonadministratie. Door de groei ziet zij erop toe dat het kantoor blijft draaien als een geoliede machine en de kwaliteit hoog in het vaandel blijft dragen.

ivanhove@rasschaertadvocaten.be

Annita Van Herpe (Destelbergen)
zorgt voor de administratieve ondersteuning van het kantoor.

secretariaat@rasschaertadvocaten.be