Sinds de zomer van 2023 is er een intense en succesvolle samenwerking met het kantoor Geerts/Denayer. Rasschaert Advocaten treedt samen met Johan Geerts en Geert Dewachter als 1 team naar buiten. We hebben gekozen voor een gezamenlijke samenwerking over alle dossiers heen, een cliëntenbenadering met pragmatische en correcte hulp en een groter aanbod van het aantal opleidingen vanaf het najaar 2024.

Johan Geerts en Geert Dewachter beschikken beiden over een grondige kennis inzake de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en dit zowel vanuit het standpunt van de opdrachtnemer als dat van de aanbestedende overheid. Hun expertise sluit perfect aan bij de ervaringen van ons team ‘Overheidsopdrachten’.

Geerts / Denayer is sterk in:

  • Administratief recht
  • Overheidsopdrachten
  • Omgevingsrecht
  • Onteigeningen
  • Bouw- en vastgoedrecht
  • Ambtenarenrecht

Geerts / Denayer focust op overheidsopdrachten en omgevings- en onteigeningsrecht. Daarnaast specialiseren zij in alle domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht.

Onze samenwerking is gestoeld op waarden als to the point, kwaliteit, transparantie en efficiëntie. Niet enkel juridische bijstand en advies, maar concrete oplossingen.

Geerts/ Denayer is er voor (aanbestedende) overheden, ondernemers en particulieren.

Contacteer ons voor meer informatie