Rasschaert Advocaten heeft een structurele samenwerking met Antaxius Advocaten. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om onze gezamenlijke expertises te bundelen waarbij wij nog sterker kunnen inspelen op de vragen van lokale besturen inzake fiscaliteit.

Al sinds 1995 staat Antaxius Advocaten haar cliënteel bij in het snel wijzigende wetgevend fiscale landschap. In 30 jaar tijd is het kantoor uitgegroeid tot een geolied team van zo’n 20 gespecialiseerde en ervaren fiscale advocaten, met elk hun eigen specialisatie binnen de materies die het kantoor behandelt.

Antaxius Bart Engels

Bart Engelen is in dit advocatenkantoor dé ervaren specialist en dé referentie inzake (publiek) fiscaal recht voor lokale en regionale overheden en overige instanties actief in de publieke sector.

Bart Engelen is licentiaat in de rechten, geaggregeerde voor het hoger secundair en niet-universitair hoger onderwijs in de rechten (2004, Universiteit Antwerpen, onderscheiding), Master in Tax Law (2005, Universiteit Antwerpen, onderscheiding) en Master in Business Law (2008, Universiteit Antwerpen, grote onderscheiding) en is sinds 2005 verbonden aan de balie van Antwerpen.

Bart Engelen heeft als advocaat, werkzaam voor diverse toonaangevende nichekantoren in (publiek) fiscaal recht, al gedurende 20 jaar een rijke ervaring opgebouwd in het verlenen van fiscaal advies en bijstand in het kader van de geschillenprocedure aan lokale en regionale besturen en overige instanties actief in de publieke sector. Hij is laureaat van de vierjarige beroepsopleiding in de cassatietechniek en -procedure en is vertrouwd met het procederen voor de hoogste rechtscolleges (het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State).

Sinds 2010 is Bart Engelen als gastprofessor verbonden aan het postgraduaat fiscaliteit van de UCLL (lid associatie KULeuven), waar hij het vak ‘lokale en regionale belastingen’ doceert en sinds 2022 is hij ook als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Bart Engelen is geregeld spreker op studiedagen en seminaries voor medewerkers van lokale overheden. Hij publiceert ook regelmatig in fiscale tijdschriften, advies- en nieuwsbrieven en maakt ook deel uit van de redactieraad van het tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen (die Keure) en FinConnect (Vanden Broele).

Door deze samenwerking in multidisciplinair verband kan ons kantoor haar dienstverlening naar lokale en regionale besturen en overige instanties actief in de publieke sector verder optimaliseren en zorgt zij aldus voor de juiste opvolging en de inzet van de juiste expertise.

Contacteer ons voor meer informatie