Rasschaert Advocaten heeft een structurele samenwerking met het bureau voor architectuur & planning bv. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om onze complementaire expertises te bundelen waardoor wij nog sterker kunnen inspelen op de vragen van lokale besturen over architectuur en ruimteplanning.

Architectuur vertelt het verhaal van een plek

Wij benaderen iedere opdracht als een unieke opdracht op een unieke plek. De eigenheid van onze projecten ontstaat in het spanningsveld tussen verleden en toekomst, tussen economie en duurzaamheid, tussen functionaliteit en emotie, tussen realiteit en dromen, tussen particulier belang van de opdrachtgever en algemeen belang …

Ruimtevragen ombuigen naar duurzame ontwikkeling

Planning is een strategie om ruimtevraagstukken om te buigen naar duurzame ontwikkeling. Samen met alle betrokken spelers gaan we op zoek naar fundamentele leidende principes, zonder daarbij in dogma’s te vervallen. Het proces start vanuit onderzoek en kennisuitwisseling, en gaat verder in het verwoorden van een open visie op de toekomst. We bewaken de kwaliteit van het onbekende eindresultaat dankzij een zorgvuldige verankering van streefdoelen. ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die de toekomst creëert als een nieuwe mogelijkheid, zonder ze vast te leggen.’ (RSV 1999 versie 2004, p. 318)

Het project ook uitvoeren

Tegen de stroom in blijven de huidige bestuurders Elke Martens en Frank Meuwissen hun opdrachtgevers ontzorgen doorheen het ingewikkelde bouwproces, zoals de stichters van het bureau dat al deden vanaf 1976. Ze volgen nauwgezet de evoluties op in de bouwwereld en kunnen zo hun opdrachtgevers bijstaan bij het maken van duurzame keuzes op vlak van materialen, bouwtechnieken, energiebeheersing en -monitoring.

Marc Martens, één van de stichters, draait nog altijd mee in het team en staat zijn collega’s bij met zijn ruime ervaring op vlak van architectuur, bouwtechnieken, ruimtelijke planning en stadsvernieuwing.

Wim en Marc

Wim en Marc vonden elkaar in het uitdagende PPS project Turnova, Wim als raadsheer van de stad, Marc als procesbegeleider en stedenbouwkundige. Hun respectieve vaardigheden maakt hen complementair, terwijl ze ook veel gemeenschappelijks hebben: ze hebben allebei geen haar op hun hoofd, ze houden van het goede leven, ze hanteren humor en ironie en ze nemen zichzelf niet te al te ernstig… Maar ze vechten wel allebei als leeuwen voor hun opdrachtgever.

Contacteer ons voor meer informatie