Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Woonstudie

Als juridisch advieskantoor met een bijzondere aandacht voor lokale besturen en de non-profit sector heeft Rasschaert Advocaten de voorbije jaren de maatschappelijke vraagstukken, uitdagingen en trends voor de publieke sector mee opgevolgd. Op verschillende fora hebben wij als expert mee nagedacht over innovatieve en collectieve woonvormen. Tevens namen wij deel aan de redactie van een draaiboek voor de opstart van een CLT of community land trust in opdracht van de Vlaamse overheid. N.a.v. de 10e verjaardag van ons kantoor hebben wij in september jl.  de studie rond de mogelijke rollen van de lokale publieke sector in de uitbouw en realisatie van innovatieve, collectieve woonvormen gelanceerd.

 

Opzet van de studie?

Wij richten ons tot de mogelijke taken van een gemeente of stad, een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij, een autonoom gemeentebedrijf, een intergemeentelijke vereniging, etc.. Wij hebben de ambitie alle mogelijke taken te verkennen: van regisserend of subsidiërend bestuur, over faciliterend en plannend bestuur tot het bestuur als werkelijke initiatiefnemer of coöperant.

De studie heeft tot doel een overzicht te geven, op een aanschouwelijke en laagdrempelige wijze, van de nieuwe collectieve woonvormen (co-housing, community land trust, woningcoöperaties, …) en de verschillende rollen die een lokaal bestuur hierin kan spelen. We hebben de ambitie aan de lokale besturen en lokale beleidsmensen een helder overzicht te geven van de mogelijkheden, maar evenzeer willen we de hinderpalen op lijsten en opportuniteiten detecteren die we kunnen overmaken aan de policy makers.

We laten ons voor deze studie inspireren door binnenlandse en buitenlandse voorbeelden.

 

Wanneer?

De studie is gestart in september en het is de ambitie deze af te ronden in 2020.

 

Aanpak van de studie?

De studie is opgebouwd vanuit een regieteam, aangevuld met een expertenteam en klankbordgroep:

  • het regieteam bepaalt de inhoud en de structuur van de studie, staat in voor de kwaliteitsbewaking en zorgt ervoor dat alle relevante vraagstukken aan bod komen. Het regieteam komt maandelijks bijeen en bestaat uit experten van de verschillende doelgroepen. Zij staan in voor de eindredactie van de studie;
  • het expertenteam wordt o.a. via inspiratiesessies bijeen geroepen om de bevindingen van het regieteam op concrete onderzoeksvragen aan te vullen, te onderbouwen en mee de kwaliteit van de studie te bewaken;
  • de klankbordgroep is de groep van lokale besturen (gemeente of stad, een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij, een autonoom gemeentebedrijf, intergemeentelijke verenigingen, etc.), aan wie de tussentijdse resultaten van de studie worden voorgelegd, en van wie steeds de input en opmerkingen worden gevraagd. De klankbordgroep wordt eveneens op de inspiratiesessies uitgenodigd en indien nodig doorheen het studietraject.

De redactie en organisatie van de studie gebeurt door ons kantoor. De logistieke organisatie houdt maximaal rekening met de deelnemers en de samenstelling van de teams.

 

Wie komt onze klankbordgroep versterken?

Wij hebben intussen een indrukwekkend expertenteam samengesteld waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Het belooft dus een gevarieerd en interessant werkatelier te worden waarin alle facetten van de innovatieve woonmarkt kunnen worden behandeld. Om niet te verzanden in theoretische discussies vragen wij lokale bestuurders en administraties een beroep te mogen doen op hun kritische geest, zin voor pragmatiek en ervaringen vanuit de praktijk. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat we na afloop van dit onderzoek de essentiële vragen kunnen beantwoorden.

Wij zijn nog altijd op zoek naar enthousiaste lokale besturen, tussenstructuren en SHM’s, die bij de klankbordgroep wensen aan te sluiten. Bij interesse voor de klankbordgroep graag een seintje aan ivanhove@rasschaertadvocaten.be.