Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere

Wie zijn we?

Het kantoor is samengesteld uit enthousiaste adviseurs voor de publieke sector en de non-profit. Door de samenstelling van het kantoor is er ten allen tijde een back up voorzien in geval van afwezigheid of ziekte, en dit zowel voor de senior als de andere adviseurs. Alle teamleden van het kantoor worden steeds uitgenodigd om zelf maximaal efficiënt te werken. Er wordt samengewerkt met andere adviseurs.

Wim Rasschaert (Aalst)
studeerde af als licentiaat in de rechten aan de UGent en is als advocaat verbonden aan de balie van Dendermonde. Hij is de oprichter en contactpersoon voor het kantoor. Hij treedt op als dominus litis voor de rechtbank en coördineert de adviesvragen en projectbegeleidingen. Hij onderhoudt sterke contacten met de publieke sector in gans Vlaanderen en volgt de voor hen relevante evoluties nauwgezet op. Hij adviseert meer dan 20 jaar lokale besturen bij al hun vragen, projecten, rechtszaken en interesses.

wrasschaert@rasschaertadvocaten.be

Stijn Knaepen (Hasselt)
advocaat aan de balie van Hasselt. Stijn is licentiaat rechten (KUL). Bijkomend volgde hij postuniversitaire opleidingen Milieurecht en Ruimtelijke Ordening (UGENT), Menselijke Ecologie (VUB) en Vastgoedkunde (KUL). Zijn focus ligt binnen het kantoor op de juridische en procesmatige begeleiding van complexe gunningsprocedures. Stijn begeleidde de overheid in meer dan 70 succesrijke, gerealiseerde PPS projecten in Vlaanderen en dit in de meest uiteenlopende sectoren (gebiedsontwikkeling, energie, sport, infrastructuur, overheidsvastgoed). Hij heeft tevens ruime ervaring in geschillenbeslechting inzake overheidsopdrachten en is auteur van juridische publicaties inzake overheidsopdrachten en PPS. Hij vervoegt het kantoor vanaf 1 januari 2020.

sknaepen@rasschaertadvocaten.be

Els De Smaele (Zottegem)
is, na een eerste carrière als jurist bij De Post, gedurende 12 jaar werkzaam geweest bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. Zij stond als juriste in, voor SOLVA en de aangesloten gemeenten, voor advies in overheidsopdrachten, bodemsanering, vastgoedcontracten en onteigeningen. Zij vervult deze rol ook op het kantoor.

edesmaele@rasschaertadvocaten.be

Manik Peferoen (Gent)
is sinds 1 januari 2020 als advocaat verbonden aan de balie van Dendermonde en is in het bezit van een diploma van master in de rechten (UGent), optie publiek recht, alsook van een master na master in Europees en internationaal recht (VUB). Hij werkte van 2009 tot 2017 als statutair jurist bij de UGent (overheidsopdrachten en patrimoniumbeheer) en is sinds 2017 aan het kantoor verbonden, alwaar hij voornamelijk actief is bij de dossiers van algemeen administratief recht, overheidsopdrachten en contracten voor lokale besturen. Hij ondersteunt het kantoor ook bij de begeleiding van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en treedt regelmatig op als docent overheidsopdrachten.

mpeferoen@rasschaertadvocaten.be

Robin Beck (Antwerpen)
studeerde af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens ingeschreven aan de balie van Dendermonde. Hij houdt zich binnen het kantoor bezig met gemeenterecht, tuchtrecht, algemeen bestuursrecht, concessies en sportrecht.

rbeck@rasschaertadvocaten.be

Lindsay Dedrie (Brugge)
studeerde af in 2017 aan de UGent en specialiseerde zich onder meer in het milieurecht. Op het kantoor volgt ze mee dossiers inzake omgevingsrecht en onteigeningen op, maar legt ze zich ook toe op burgerzaken.

ldedrie@rasschaertadvocaten.be

Karel Verbestel (Erpe-Mere)
behaalde zijn master in het publiekrecht aan de VUB. Na GD&A advocaten te Mechelen, bouwonderneming DENYS en Crosslaw kwam hij bij Rasschaert Advocaten terecht. Hij staat in voor het omgevingsrecht, het wegenrecht en het onteigeningsrecht.

kverbestel@rasschaertadvocaten.be

Flora Wauters (Kruisem)
ondersteunt, als advocaat verbonden aan de balie van Oudenaarde, het kantoor inzake overheidsopdrachten en omgevingsrecht. Zij heeft bijzondere ervaring bij de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, zowel voor private als publieke cliënten.

fwauters@rasschaertadvocaten.be

Kristien Devos (Aaigem)
studeerde af in 1989 aan de KUL en kan terugblikken op een jarenlange carrière inzake overheidsopdrachten, laatst als adviseur bij Eurostation en als senior consultant bij EBP, specialist overheidsopdrachten voor publieke en private klanten. Zij geeft opleidingen en verstrekt dagelijks consultancy aan onze cliënten. Zij werkt als zelfstandig medewerkster voor ons kantoor.

kdevos@rasschaertadvocaten.be

Nike Wellens (Tongeren)
is juriste bij de gemeente Ham. Zij levert op zelfstandige basis, juridische ondersteuning aan het kantoor in materies van privacy, bevolking en burgerzaken.

Matthias Valkeniers (Sint-Lievens-Houtem)
is licentiaat in de rechten en behaalde tevens de Master na Master Internationale betrekkingen en diplomatie en Ondernemingsrecht (UAntwerpen). Matthias begon zijn carrière als advocaat in het omgevingsrecht aan de balie van Antwerpen. De laatste jaren was hij werkzaam als jurist bij de intergemeentelijke streekontwikkelingsvereniging SOLVA waar hij lokale besturen adviseerde over omgevings- en onteigeningsrecht. Matthias verdiept zich in alle takken van het omgevingsrecht.

Vanessa Vermeiren (Baasrode)
is afgestudeerd als master in de rechten (VUB). Daarnaast is zij praktijkassistente criminologie aan de ULB en volgt ze voor het kantoor dossiers van politiezones op, maar ook tuchtzaken en publiekrechtelijk strafrecht.
Zij legt zich in het kantoor tenslotte ook toe op diverse en innovatieve woonvormen en de mogelijke rollen van de lokale publieke sector in de uitbouw en realisatie van collectieve woonvormen.

Ilse Van Hove (Lokeren)
is afgestudeerd in de Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk en heeft nadien nog een post graduaat Fiscaal adviseur behaald. Als middle manager vormt zij de schakel tussen de zaakvoerder, juristen en medewerkers en staat zij in voor de organisatie, marketing, coaching en het financieel beheer van het kantoor. Zij zorgt voor de zakelijke organisatie en planning van het kantoor en de seminaries. Tevens investeert zij in de groepsdynamiek en teamwerking op de werkvloer. Naast het financieel management beheert zij de personeels- en loonadministratie. Door de groei ziet zij erop toe dat het kantoor blijft draaien als een geoliede machine en de kwaliteit hoog in het vaandel blijft dragen.

ivanhove@rasschaertadvocaten.be

Annita Van Herpe (Destelbergen)
zorgt voor de administratieve ondersteuning van het kantoor.

secretariaat@rasschaertadvocaten.be