Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Wat doen we?

Het onafhankelijk advocaten– en advieskantoor Rasschaert Advocaten werkt, met meer dan 20 jaar relevante ervaring aan boord, uitsluitend voor de publieke sector en de non-profit, over heel Vlaanderen en Brussel.

Wij rekenen tot onze cliënten: steden en gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en gemeentelijke agentschappen, provincies en provinciale agentschappen, OCMW’s, huisvestingsmaatschappijen, politiezones en hulpverleningszones, kerkfabrieken en kerkbesturen, vzw’s, zorgverenigingen en ziekenhuizen, scholengroepen, federale en Vlaamse overheidsinstanties etc.

Wij staan onze cliënten bij in betwistingen en onderhandelingen, en vertegenwoordigen ze bij geschillen voor de burgerlijke en de administratieve rechtbanken.

Rasschaert Advocaten is door zijn ervaring ook uitgegroeid tot een strategische en juridische adviseur van de publieke sector. Wij fungeren als aanspreekpunt voor onze cliënten voor al hun vragen en problemen over vastgoed, personeel, organisatie, projectontwikkeling, etc.

Wij zorgen voor een adequate opvolging en de inzet van juiste expertise, vaak in een multidisciplinaire context. Wij sluiten daartoe structurele partnerschappen af met andere professionelen. Wij werken samen met adviseurs, zijnde Antaxius Advocaten, Probis GROUP, Jurplus en Nike Wellens, en hebben een partnerschap met VVSG en Publieke Ruimte.

Wij dragen evenveel zorg voor de inhoudelijke oplossing als voor de communicatie ervan.