Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere

Wat doen we

Het onafhankelijk advocaten– en advieskantoor Rasschaert Advocaten werkt, met meer dan 20 jaar relevante ervaring aan boord, uitsluitend voor de publieke sector en de non-profit, over heel Vlaanderen en Brussel.

Wij rekenen federale en Vlaamse overheidsinstanties tot onze cliënten, net zoals steden en gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en gemeentelijke agentschappen, provincies en provinciale agentschappen, OCMW’s, huisvestingsmaatschappijen, politiezones en hulpverleningszones, kerkfabrieken en kerkbesturen, vzw’s, zorgverenigingen en ziekenhuizen, scholengroepen, etc.

Wij staan onze cliënten bij in betwistingen en onderhandelingen, en vertegenwoordigen ze bij geschillen voor de burgerlijke en de administratieve rechtbanken.

Rasschaert Advocaten is door zijn ervaring ook uitgegroeid tot een strategische en juridische adviseur van de publieke sector. Wij fungeren als aanspreekpunt voor lokale besturen voor al hun vragen en problemen over vastgoed, personeel, organisatie, projectontwikkeling, etc.

Wij zorgen voor een adequate opvolging en de inzet van juiste expertise, vaak in een multidisciplinaire context. Wij sluiten daartoe structurele partnerschappen af met andere professionelen.

Wij dragen evenveel zorg voor de inhoudelijke oplossing als voor de communicatie ervan.

Rasschaert Advocaten is sedert november 2019 partner van de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden vzw (afgekort: VVSG). De VVSG is de ledenorganisatie van de lokale besturen in Vlaanderen en fungeert voor hen als steunpunt, belangenbehartiger en netwerkorganisatie. Met dit partnerschap wensen de VVSG en Rasschaert Advocaten elkaar te versterken in visievorming met als hoofddoel het inspireren en versterken van de lokale besturen in hun bestuurskracht. Ons kantoor zal verder optreden als juridisch en strategisch adviseur in een sterk dienstverlenende en faciliterende rol.