Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere

Tarief

De vergoeding voor de dienstverlening is gebaseerd op de hoge ervarings –en specialisatiegraad van het kantoor, alsmede op wat, onder meer door de balie, als aanvaardbaar tarief voor deze dienstverlening wordt aanvaard.
Er zijn in principe binnen de dienstverlening van het kantoor verschillende formules van vergoeding denkbaar:

1. Er wordt gewerkt aan een uurtarief, kosten inbegrepen

Er wordt een uurtarief opgegeven, dat alle normale kosten van advisering en rechtspleging omvat. Kosten van bijkomend drukwerk zijn nooit inbegrepen en worden afzonderlijk doorgefactureerd op basis van de kostprijs. Voor verplaatsingen wordt steeds (doch enkel) de duurtijd van de verplaatsing NAAR de cliënt aangerekend tegen het uurtarief. Het uurtarief kan worden opgesplitst in een tarief voor een senior adviseur en een junior adviseur, hetzij kan gewerkt worden met een blended tarief. Het standaarduurtarief is 135 euro, excl. BTW.
De methode van het blended tarief wordt steeds voorgesteld als werkwijze.

2. Er wordt gewerkt aan een uurtarief, kosten niet inbegrepen

Er wordt een uurtarief opgegeven, exclusief de kosten. Deze worden doorgefactureerd. Voor verplaatsingen wordt steeds (doch enkel) de duurtijd van de verplaatsing NAAR de cliënt aangerekend tegen het uurtarief. Het uurtarief kan worden opgesplitst in een tarief voor een senior adviseur en een junior adviseur, hetzij kan gewerkt worden met een blended tarief.

3. Er wordt gewerkt aan een forfaitaire bedrag, alle kosten inbegrepen

Er wordt door de cliënt een forfaitair bedrag vooropgesteld voor de uitvoering van de dienstverlening. De opdracht wordt uitgevoerd of de diensten worden geleverd binnen dit bedrag, inclusief de kosten.

4. Er wordt gewerkt aan een forfaitair bedrag, alle kosten niet inbegrepen

Er wordt door de cliënt een forfaitair bedrag vooropgesteld voor de uitvoering van de dienstverlening. De opdracht wordt uitgevoerd of de diensten worden geleverd binnen dit bedrag, exclusief de kosten. Deze worden doorgefactureerd.

5. Er wordt gewerkt tegen een maximaal beschikbaar budget

Er wordt door de cliënt een budget ter beschikking worden gesteld. De diensten worden geleverd tot zolang het budget beschikbaar is.

6. Er wordt gewerkt met een abonnement

In overleg met het bestuur wordt een tarief voor een abonnementsformule vastgesteld. Bijkomende informatie kan opgevraagd worden bij wrasschaert@rasschaertadvocaten.be.

Kunnen we jouw organisatie
ergens mee helpen?
Contacteer ons

Facturatie

In principe wordt er maandelijks gefactureerd. De prestaties van de dienstverlening door medewerkers en netwerk zijn hierin steeds vervat. De facturen of de ereloonstaten gaan steeds vergezeld van een overzicht van de prestaties. Facturen van andere derden (vb. onderaannemers of experten aangesteld in overleg met het bestuur) worden steeds onmiddellijk doorgefactureerd, met een kopie van de factuur van de derde. Facturen of ereloonstaten dienen geprotesteerd te worden binnen de 10 werkdagen. De betalingstermijn is in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten. In overleg met het bestuur kunnen andere facturatiemodaliteiten worden overeengekomen. Er is op de prestaties van het kantoor 21% BTW verschuldigd.