Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Tarief

De vergoeding voor de dienstverlening is gebaseerd op de hoge ervaring– en specialisatiegraad van het kantoor, alsmede op wat, onder meer door de balie, als aanvaardbaar tarief voor deze dienstverlening wordt aanvaard.
Er zijn in principe binnen de dienstverlening van het kantoor verschillende formules van vergoeding denkbaar:

1. Er wordt gewerkt aan een uurtarief, kosten inbegrepen

Er wordt een uurtarief opgegeven, exclusief de kosten. De kosten worden aangerekend aan een vast tarief van 7,5% en vertegenwoordigen een vergoeding voor de administratieve dossier- en vaste kantoorkosten. Gerechtskosten of kosten van derden worden integraal door gefactureerd. Kosten van bijkomend drukwerk (vb. extra informatiebundels voor de gemeenteraad) worden afzonderlijk aangerekend op basis van de kostprijs.

Voor verplaatsingen wordt steeds (doch enkel) de duurtijd van de verplaatsing naar de cliënt aangerekend tegen het uurtarief.

Het uurtarief kan worden opgesplitst in een tarief voor een senior adviseur en een junior adviseur, hetzij kan gewerkt worden met een blended tarief.

De methode van het blended tarief wordt steeds voorgesteld als werkwijze. Het standaard uurtarief is € 135,00, excl. BTW.

2. Er wordt gewerkt aan een forfaitair bedrag, alle kosten inbegrepen

Er wordt door de cliënt een forfaitair bedrag vooropgesteld voor de uitvoering van de dienstverlening. De opdracht wordt uitgevoerd of de diensten worden geleverd binnen dit bedrag, inclusief de kosten.

3. Er wordt gewerkt aan een forfaitair bedrag, alle kosten niet inbegrepen

Er wordt door de cliënt een forfaitair bedrag vooropgesteld voor de uitvoering van de dienstverlening. De opdracht wordt uitgevoerd of de diensten worden geleverd binnen dit bedrag, exclusief de kosten. De kosten worden afzonderlijk aangerekend.

4. Er wordt gewerkt tegen een maximaal beschikbaar budget

Er wordt door de cliënt een budget ter beschikking gesteld. De diensten worden geleverd tot zolang er budget beschikbaar is.

5. Er wordt gewerkt met een abonnement

In overleg met de cliënt wordt een tarief voor een abonnementsformule vastgesteld. Bijkomende informatie kan opgevraagd worden bij wrasschaert@rasschaertadvocaten.be.

Kunnen we jouw organisatie
ergens mee helpen?
Contacteer ons

Facturatie

In principe wordt er maandelijks gefactureerd. De prestaties van de dienstverlening door medewerkers en netwerk zijn hierin steeds vervat. De facturen of de ereloonstaten gaan steeds vergezeld van een overzicht van de prestaties. Facturen van andere derden (vb. onderaannemers of experten aangesteld in overleg met het bestuur) worden steeds onmiddellijk doorgefactureerd, met een kopie van de factuur van de derde.
Facturen of ereloonstaten dienen geprotesteerd te worden binnen de 30 werkdagen. De betalingstermijn is in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten. In overleg met het bestuur kunnen andere facturatiemodaliteiten worden overeengekomen. Er is op de prestaties van het kantoor 21% BTW verschuldigd.