Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Dienstverlening

Onze wijze van dienstverlening en samenwerking.

De algemene krachtlijnen van onze aanpak zijn gebaseerd op de volgende principes:

  • inzet van een multidisciplinair, beheersbaar en transparant team met relevante kennis en ervaring in diverse functionele domeinen;
  • algemene methodologie gericht op samenwerking met de opdrachtgever, en gebaseerd op een zeer rijke ervaring en terreinkennis, gericht op een kenniskruisbestuiving en een gegevensuitwisseling met onze klanten;
  • de persoonlijke benadering én duidelijke opvolging van het project of de diensten binnen redelijke tijdsspanne, met een optimale bereikbaarheid, zonder kunstmatige overhead;
  • kwaliteitsvol en resultaatsgericht werken: er wordt een degelijke, pragmatische en nuchtere benadering gegarandeerd, waarbij wordt gestreefd naar resultaat.

Door de eigen ervaring van het kantoor kan steeds nagenoeg op alle relevante rechtsdomeinen, maar ook op domeinen van organisatie, publieke financiën, lokale fiscaliteit, administratieve vereenvoudiging, processen, projectbegeleiding, communicatie en participatie, ruimtelijke planning, vastgoedtransacties, … eerstelijnsadvies worden gegeven aan de besturen.

Het kantoor laat zich daarnaast bijstaan door bekwame juristen, advocaten en adviseurs in andere domeinen, die tevens ervaring hebben met lokale besturen. In samenspraak met de opdrachtgever wordt telkens, vooraf en op transparante wijze, beslist met wie voor het dossier wordt samengewerkt of wie optreedt als onderaannemer van Rasschaert Advocaten.

Er wordt over gewaakt dat deze samenwerking zo verloopt dat de dienstverlening naar het bestuur niet nodeloos wordt vertraagd, bemoeilijkt of duurder wordt gemaakt.

Wij bezorgen u steeds graag op maat een plan van aanpak.

Dat deze werkwijze wordt gesmaakt, wordt bewezen door onze referenties (vraag deze op via wrasschaert@rasschaertadvocaten.be).