Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Burgerzaken

We stellen u graag onze samenwerking voor met Nike Wellens. Met deze samenwerking spelen wij in op de groeiende vraag van lokale besturen naar advies en bijstand in gerechtelijke en administratieve procedures in burgerzaken (vreemdelingen, migratie, verblijf, privacy, schijnhuwelijken en –erkenningen).

Lokale overheden krijgen steeds meer bevoegdheden en grotere verantwoordelijkheden. Deze trend zet zich ook voort binnen de diensten burgerzaken, waar lokale besturen steeds meer geconfronteerd worden met (complexe) juridische problemen en procedures en steeds mondigere burgers.

Ons kantoor werkt sedert meer dan 20 jaar exclusief voor lokale besturen en non-profit organisaties in Vlaanderen en Brussel in diverse materies zoals overheidsopdrachten, onteigeningen, concessies, tuchtrecht, omgevingsrecht, aansprakelijkheid en verzekeringen, verzelfstandiging en integratie,…. De samenwerking met Nike Wellens biedt ons kantoor nu de mogelijkheid om onze expertise uit te breiden naar burgerzaken en zo een aanspreekpunt te worden voor al uw vragen inzake vreemdelingen, migratie, verblijf, privacy, schijnhuwelijken en –erkenningen.

We stellen daarvoor dit team ter beschikking:

  • Nike Wellens (Lummen) studeerde in 2002 aan de Vrije Universiteit Brussel af als licentiaat in de rechten. In 2003 behaalde zij aan de Université Catholique de Louvain-La-Neuve een manama in het Europees recht. Zij was actief als advocaat aan de balie van Hasselt van 2003 tot en met 2006. Van 2006 tot 2012 werkte zij als attaché-jurist bij de Raad voor Vreemdelingen-betwistingen. Sedert 2012 werkt zij als jurist en afdelingshoofd burgerzaken voor de gemeente Ham. Zij is verbonden aan de uitgeverij Vanden Broele waarvoor zij opleidingen verzorgt en een praktijkboek over de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen schreef. Zij zal voor ons kantoor werken als zelfstandig medewerkster.
  • Wim Rasschaert (Sint-Lievens-Houtem), advocaat aan de balie van Dendermonde,  is de oprichter van het kantoor. Hij is de contactpersoon voor het kantoor. Hij treedt op als dominus litis van alle dossiers voor de rechtbank en coördineert alle adviesvragen en projectbegeleidingen. Hij onderhoudt sterke contacten met de lokale besturen in gans Vlaanderen en volgt de voor hen relevante evoluties nauwgezet op. Hij adviseert bijna 20 jaar lokale besturen en non profit organisaties bij al hun vragen, projecten, rechtszaken en interesses.
  • Lindsay Dedrie (Brugge) studeerde in 2017 af als master in de rechten aan de UGent en specialiseerde zich onder meer in het migratierecht. Zij volgt op kantoor mee de dossiers inzake burgerzaken op.

 

 

Zo blijft Rasschaert Advocaten zijn dienstverlening voor lokale besturen verder uitbouwen en versterken!

Wij staan alvast open voor een dienstverlening op maat van uw bestuur en zien dan ook uw vragen tegemoet.

 

Contacteer ons voor meer informatie:

Wim Rasschaert – wrasschaert@rasschaertadvocaten.be – tel.: 053 / 79 07 17 – www.rasschaertadvocaten.be