Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Transitie van Bosland i.s.m. MONDEA en IDEA

Ons kantoor is door de stad Lommel aangeduid voor de begeleiding bij de transitie van Bosland. Wij zijn opgetogen hiervoor te kunnen samenwerken met MONDEA en IDEA.

Bosland is het grootste natuur- en bosproject van Vlaanderen. Het gebied is gelegen in de gemeenten Hechtel-Eksel, Pelt, Lommel en Peer. Bosland is een samenwerking van de vier gemeentebesturen, Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg.

Al sinds 2006 werken de partijen samen om van Bosland een breed maatschappelijk project te maken dat de uitzonderlijke bos- en natuurgebieden wil wortelen in de lokale samenleving. Bosland is een bruggenbouwer tussen mens, landschap en natuur, een gedragen project voor en door mensen. Om niet enkel de huidige generatie, maar ook de toekomstig generaties met natuur en bos te verbinden, worden kinderen als de voornaamste doelgroep van het project naar voor geschoven. De huidige missie van Bosland is om vanuit haar ruimtelijke kwaliteiten op een duurzame en maatschappelijk geïntegreerde manier het grootste kindvriendelijke bos van Vlaanderen te realiseren en dit als hefboom voor regionale streekontwikkeling. Met enkele belangrijke (vormelijke) veranderingen en een nieuwe ambitieuze toekomstvisie voor de deur, is het van groot belang dat het samenwerkingsverband Bosland zich aanpast en verder professionaliseert.

Het doel van onze opdracht is de transitie door te voeren die het samenwerkingsverband Bosland juridisch en organisatorisch optimaal doet functioneren en bestendig maakt voor de toekomst. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale juridische rechtsvorm, organisatiestrategie en organisatiestructuur die standvastig is voor de toekomst. Tijdelijk zal een transitiemanager de leiding nemen over de organisatie Bosland waarbij hij gedurende de duur van de opdracht de rol van directeur ad-interim zal vervullen. Er dient bij de uitwerking rekening gehouden te worden met een eventuele uitbreiding van Bosland en potenties inzake erkenning als Vlaams Landschapspark of zelfs Nationaal Park.

 is partner van organisaties en besturen op het vlak van strategie en organisatie. Zij streven met hun klanten naar een maximale impact op basis van strategische keuzen, sterk situationeel leiderschap en enthousiaste medewerkers.

is al 20 jaar actief als adviesbureau voor publieke organisaties en is sterk in onderzoek, conceptontwikkeling, strategie en evaluatie. Daarnaast heeft IDEA inhoudelijke experten op de domeinen economie, arbeidsmarkt, sociaal beleid, vastgoed, gebiedsontwikkeling en vrije tijd.

Samen bestrijken IDEA en MONDEA de brede waaier van dienstverlening, gaande van onderzoek, over strategisch advies, organisatieadvies, tot dagelijkse aanwezigheid in de organisatie (interim-management, inhouse training). Door hun intense samenwerking is IDEA in staat om klanten ook in de uitvoering te ondersteunen en wordt MONDEA in zijn praktijktrajecten bijkomende geïnspireerd vanuit het onderzoek.

Wij kijken uit naar deze interessante samenwerking met MONDEA en IDEA.