Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

VVSG

Rasschaert Advocaten is sedert november 2019 partner van de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden vzw (afgekort: VVSG). 

De VVSG is de ledenorganisatie van de lokale besturen in Vlaanderen en fungeert voor hen als steunpunt, belangenbehartiger en netwerkorganisatie.

Met dit partnerschap wensen de VVSG en Rasschaert Advocaten elkaar te versterken in visievorming met als hoofddoel het inspireren en versterken van de lokale besturen in hun bestuurskracht.

Ons kantoor zal verder optreden als juridisch en strategisch adviseur in een sterk dienstverlenende en faciliterende rol. Wij zullen bovendien blijvend actief aanwezig zijn op de organisaties en activiteiten van VVSG.