Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Sport- en recreatiepark Puyenbeke te Sint-Niklaas

                  

Ons kantoor is door de stad Sint-Niklaas aangesteld als dienstverlener voor algemene en juridische ondersteuning bij de realisatie van het sport- en recreatiepark Puyenbeke. Het strategisch project sport- en recreatiepark Puyenbeke maakt deel uit van de meerjarenplanning van de stad Sint-Niklaas voor de periode 2020-2025. De stad wil de site Puyenbeke ontwikkelen tot een echt sport- en recreatiepark Puyenbeke en dit in dialoog met de buurt, de school, de gebruikers van de site en de sport- en jeugdverenigingen. Het project stelt hoge kwaliteitseisen in relatie tot de transversale programma’s: participatie, stadspromotie en innovatie, iedereen mee, klimaat, kind- en jeugdvriendelijkheid en veilig en leefbaar Sint-Niklaas.

De stad Sint-Niklaas wenst een ruimtelijke visie te laten ontwikkelen waarbij er meer toegankelijke groene ruimte komt rond de Molenbeek en plaats voor de implementatie van een nieuw zwembad, een Finse piste en eventuele andere sportfaciliteiten op deze site.

Rasschaert advocaten zal – in samenwerking met dhr. Rudi Neirynck – de stuurgroep Puyenbeke en de projectverantwoordelijke van de stad begeleiden bij de procesgang tot realisatie door hen bij te staan bij de strategische beslissingen, stedenbouwkundig adviseren, het opstellen van diverse juridische overeenkomsten en contracten, het verstrekken van juridische, procedurele, organisatorische en financiële adviezen, het selecteren van kandidaten na oproep, het voeren van onderhandelingen met mogelijke kandidaten …

Wij kijken uit naar deze interessante samenwerking met