Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Rasschaert Advocaten begeleidt ook projecten en overheidsopdrachten in de zorgsector

Opdrachtgevers vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen en vzw Dienstverleningscentrum De Triangel hebben i.s.m. Rasschaert Advocaten het ontwerpbureau “JUXTA architecten” uit Gent aangesteld als opdrachtnemer voor het begeleiden en het ontwerpen van een nieuw beveiligend verblijf op het domein van PC Sint-Jan in Eeklo.

Op één locatie wordt een aanbod uitgewerkt in twee units: één unit voor 6 jongens en één unit voor 6 meisjes. Vzw DVC De Triangel zal zich in de aanvraag richten naar de doelgroep meisjes, vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen richt zich naar de doelgroep jongens. Deze unieke samenwerking tussen beide organisaties laat toe dat er, binnen het aangeboden programma, afhankelijk van problematiek en de fase van het traject waarin jongeren zich bevinden, activiteiten met een gemengde doelgroep kunnen worden georganiseerd die inzetten op een re-integratie naar de samenleving of naar een omgeving waar beide geslachten samen aan de slag zijn.

De uitbouw van dit, voor Vlaanderen, nieuwe aanbod kadert binnen het vernieuwde jeugddelinquentiedecreet, dat de principiële keuze maakt om begeleiding van minderjarige delict-plegers duidelijk te scheiden van minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) bevinden.

Beveiligend verblijf biedt de mogelijkheid om, vanuit een specifiek pedagogisch kader dat geënt wordt op de driehoek veiligheid, rust en een positief leefklimaat, met de doelgroep aan de slag te gaan. De doelstelling ligt er in, via een kortdurend en intensief programma voor jongere en de context, samen te bekijken wat een gepast vervolgtraject is in functie van een duurzame re-integratie binnen de maatschappij.

Deze ontwerpopdracht zal met alle partners verlopen via een intensief participatief proces en binnen een strak tijdskader worden gerealiseerd (oplevering der werken is te voorzien uiterlijk 15 augustus 2022).