Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Publicatie in het Nieuw Juridisch Weekblad van 11 september 2019

Verhouding privaat belang en publiek belang in het kader van onteigeningen, NjW 2019, nr. 406 – 11 september 2019

Het Hof bevestigt in casu de huidige rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot de machtsafwending en de verhouding van het privaat belang ten opzichte van het publiek belang in het kader van onteigeningen. Het privaat belang sluit het publiek belang niet uit.

Machtsafwending is de onwettigheid waarbij een bestuurlijke overheid haar bevoegdheid gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze werd toegekend. Machtsafwending kan worden afgeleid uit handelingen die het bewijs leveren dat de overheid de particuliere belangen heeft willen dienen zonder het belang van de openbare dienst voorop te stellen. Rechtspraak vereist dat het ongeoorloofde oogmerk het enige doel van de betwiste maatregel zou zijn. (RVS 3 december 1953, nr. 2.957, TBP 1954, 149-151).

Het Hof besluit hier terecht dat er geen machtsafwending van toepassing is in casu, aangezien er niet bewezen is dat de genomen ministeriƫle besluiten louter private belangen dienden. Het private belang is niet het enige doel van de onteigening. Het publieke belang is aanwezig. De onteigening kaderde in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen inzake gedeconcentreerde bundeling van bedrijvigheid en het uitbouwen van economische knooppunten en er was nood aan bijkomende bedrijventerreinen in de provincie Antwerpen.