Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Project Mudhoven te Lommel

Via een publieke-private samenwerking start de stad Lommel samen met de tijdelijke maatschap Kolmont/DCA een grootschalig kernversterkend project.

Het stadsvernieuwingsproject ‘Wonen aan de Mudhoven’ omvat de reconversie van een voormalige schoolsite naar een collectief woonproject met één- en meergezinswoningen, publiek- en buurtgerichte voorzieningen en een nieuw buurtpark boven een publieke ondergrondse parking voor 250 wagens.

Een verouderde en verharde scholencampus zal plaats maken voor een groene openbare ruimte en een autovrij binnengebied. Dit project past in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de stad Lommel waarbij men het voormalige dorpscentrum gevoelig wil versterken en transformeren tot een kwalitatieve leefomgeving, maar dan met de densiteit van een stad. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe site heeft men aandacht voor groen en open ruimte en wil men maximaal inzetten op kindvriendelijkheid en de integratie in het bestaand stadsweefsel.

Voor de uitwerking van dit project werkt de tijdelijke maatschap Kolmont/DCA samen met zorgverstrekker Medusa Care, Abscis architecten, Plus Office architecten, Land Landschapsarchitecten en Arcade nv. Het gehele project voorziet op termijn 60 appartementen/woningen, verschillende types van zorgwonen, gezondheids- en welzijnsgerelateerde diensten, zoals huis- en tandartsen, specialisten, dierenarts, apotheek, verpleegkundige en paramedische diensten, een bewegingscentrum, gezonde voeding, strijkdienst en nog meer specifieke zorgretail.

Als alles volgens plan verloopt wordt de ingebruikname van de eerste gebouwen voorzien  in de eerste helft van 2024. Succes aan het volledige team!

Ons kantoor begeleidde de stad Lommel bij de marktbevraging, de onderhandelingen met de private partijen en de juridische onderbouw van het project.

Voor meer afbeeldingen en informatie kan u ook terecht op de website van Architectura: https://architectura.be/nl/projecten/31773/mudakkers