Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Onderzoek Onroerend Erfgoed

In de Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 formuleert Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de volgende strategische doelstelling: “De volgende generaties beschikken over een onderbouwde en coherente staalkaart van onroerend erfgoed”. Onder deze doelstelling wordt dieper ingegaan op het beleidsinstrumentarium onroerend erfgoed. De beleidsnota bevat een passage die exclusief over de wetenschappelijke en vastgestelde erfgoedinventarissen handelt.

Binnen dit kader is een team o.l.v.  Rasschaert advocaten aangesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed om een onderzoek te voeren naar de doelmatigheid van de rechtsgevolgen van de vastgestelde inventarissen onroerend erfgoed.  Voor deze opdracht wordt door Rasschaert advocaten samengewerkt met Jan Schreurs (KUL), Marc Martens (B-AP), Sofie Beyen (Studio Roma), Filip Descamps (Daidalos Peutz) en Sylvie Van Damme (HoGent).

De opdracht betreft een beleidsevaluerend onderzoek van een aantal rechtsgevolgen die aan de vastgestelde inventarissen onroerend erfgoed zijn gekoppeld. Het onderzoek zal nagaan hoe vaak deze rechtsgevolgen worden toegepast, of de rechtsgevolgen ook aanleiding geven tot het behoud van de erfgoedwaarden en of ze nog steeds passen binnen het ruimere Vlaamse beleidskader. Wanneer de resultaten aantonen dat (sommige van de) huidige rechtsgevolgen beleidsmatig verdedigbaar blijven maar op dit moment niet of onvoldoende doelmatig zijn, zal onderzocht worden hoe de doelmatigheid in de toekomst verbeterd kan worden.

Ook de lokale besturen worden bij dit onderzoek betrokken. Er zal worden onderzocht of de rechtsgevolgen op lokaal niveau juridisch te integreren zijn binnen de Vlaamse regelgeving, en of een bevoegdheidsverplaatsing een meerwaarde kan brengen. Ter uitvoering van dit onderzoek zullen de lokale besturen eveneens gevraagd worden hun insteek te geven over de doelmatigheid van de rechtsgevolgen. Dit zal zowel schriftelijk gebeuren, als onder de vorm van workshops.

De resultaten van het onderzoek worden verwacht tegen mei 2021.

Uiteraard mag u steeds met ons kantoor contact opnemen  voor meer informatie.