Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Nieuwsflash November 2023

De tweejaarlijkse herziening van de nieuwe drempelbedragen

De Europese Commissie bepaalt met ingang van 1 januari 2014 om de twee jaar de waarde, in de nationale valuta van de lidstaten die niet de euro als munt hebben, van de in artikel 8, lid 1, genoemde drempels die overeenkomstig lid 1 van dit artikel zijn herzien.

De nieuwe drempelbedragen zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, L 398, editie 16 november 2023.

 

1. Algemeen

Bij de plaatsing van overheidsopdrachten moet de aanbestedende dienst het bedrag van zijn behoefte ramen en rekening houden met een aantal drempelbedragen. Bij het bereiken van deze drempelbedragen zijn specifieke regels van toepassing.
Het gaat over volgende soorten drempelbedragen:

  • Europese drempelbedragen die aangeven of een opdracht al dan niet onderworpen is aan het Europees regime;
  • Drempelbedragen voor plaatsingsprocedures die aangeven welke plaatsingsprocedure kan worden aangewend.

Deze Europese drempels zijn in feite internationale drempels, die sinds 1 januari 1996 zijn vastgelegd op basis van een korf van munten in het kader van het Akkoord van Marrakech, Agreement on Government Procurement (GPA), gesloten in het raam van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Ze worden uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten.

De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie herzien aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro.

Alle drempelbedragen zijn bedragen exclusief btw (artikel 4 van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 van de koninklijke besluiten van 18 april en 18 juni 2017 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de traditionele en de speciale sectoren).

 

2. Nieuwe drempelbedragen voor 2024-2025
Tabel drempelbedragen