Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

WEBINAR: Het instrumentendecreet en het Woonreservedecreet door de bril van lokale besturen

Het instrumentendecreet en het Woonreservedecreet
door de bril van lokale besturen

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) beoogt de Vlaamse overheid de ruimtelijke ordening grondig te hervormen. Tegen 2025 streeft zij ernaar het bijkomend ruimtebeslag te reduceren tot 3 hectare per dag. Op langere termijn, tegen 2040, dient het bijkomend ruimtebeslag zelfs herleid te worden tot 0 hectare per dag. Om deze ruimtelijke beleidsdoelstelling te realiseren heeft de overheid een geschikt juridisch instrumentarium nodig. Het Instrumentendecreet en het Woonreservedecreet zijn er mede op gericht de voormelde ‘bouwshift’ te realiseren. Beide decreten hebben dan ook belangrijke implicaties voor lokale besturen. In dit Webinar van 2u gidst Mr. Wim Rasschaert en zijn team u door beide decreten. U krijgt een overzicht mee van de belangrijkste wijzigingen voor uw lokaal bestuur en wordt vertrouwd met het nieuwe begrippenkader. Het programma is opgebouwd in twee delen.

DatUM:

Dinsdag 3 oktober 2023

Programma:

14:00 Juridische context: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
Totstandkoming Instrumentendecreet en Woonreservedecreet
14:05 Deel I: Instrumentendecreet
 • Basisbegrippen en doelstelling van het decreet
 • Harmonisering van de compenserende vergoedingen
 • Een nieuw instrument: de billijke schadevergoeding
 • Intermezzo: planschade van 2 tot 30 miljard euro?
 • Wijzigingen aan het bestaand omgevingsinstrumentarium
 • Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
14:55 Pauze
15:00 Deel II: Woonreservedecreet
 • Woonreservegebieden: een nieuw koepelbegrip
 • De ‘bouwstolp’
  • Betekenis en draagwijdte
  • Gedifferentieerde regeling voor Watergevoelige Openruimtegebieden (WORG)
 • Het vrijgavebesluit
  • Procedure A: initiatief door lokaal bestuur
  • Procedure B: initiatief door houder zakelijk recht
  • Besluit van de Vlaamse Regering over het Vrijgavebesluit: een vooruitblik
 • Reeds ontwikkelde of gedeeltelijk ontwikkelde woonreservegebieden
 • Implicaties voor verkavelingsvergunningen en principiële akkoorden
 • Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
15:50 Vragenronde

 • Deelnemers krijgen de mogelijkheid vragen te stellen in de chatfunctie. Alle vragen zullen achteraf worden gebundeld en met de bijbehorende ppt-presentatie aan de deelnemers bezorgd.

Docent:

Wim Rasschaert (Rasschaert Advocaten) is sedert lang de raadsman en adviseur van lokale besturen in Vlaanderen. Hij heeft een bijzondere expertise terzake en spreekt met enthousiasme over zijn ervaringen. Hij leidt de opleiding  en verzorgt mee het feedback moment.

InschrijvEN:

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met Vanden Broele, hier kan je inschrijven.

PRAKTISCH:

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 3 oktober 2023 van 14.00 – 16.00 u. De link naar de Zoom meeting wordt u tijdig apart doorgestuurd.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.