Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Brochure “Klimaat en private projectontwikkeling”

Eerder maakten wij melding van de driedelige online seminariereeks die VRP organiseerde inzake Klimaat en private projectontwikkeling en waaraan Wim Rasschaert en Stijn Knaepen met het seminarie ‘Maatschappelijke meerwaarde realiseren via private projecten’ meewerkten.

Gebaseerd op de begeleiding van 2 gemeenten uit de provincie Vlaams-Brabant hebben VRP en Bond Beter Leefmilieu eveneens een leidraad uitgebracht waarbij experten aan het woord komen over procesvoering en vastgoedrekenen, contracten en fasering, stallingsnormen, collectieve energieoplossingen en het integreren van groenblauwe infrastructuur die het leven in de gemeentelijke kern aantrekkelijker maakt dan ooit.

Wim Rasschaert en Stijn Knaepen hebben in deze brochure de rubriek ‘Het belang van goede afspraken bij projecten met meerdere partners’ bevattelijk besproken. Bij de aanvang van een project is het van belang dat de ambities van het project duidelijk afgebakend zijn en het project een plek krijgt in het beleidskader van de betrokken overheid. Verder wordt onderzocht welke mogelijke actoren vroeg of laat in het project betrokken moeten worden.

De brochure kan u zowel digitaal of op papier bestellen via de website van VRP: https://www.vrp.be/nieuws/2021/02/23/brochure-klimaat-private-ontwikkeling/