Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Bezwaartermijn: gelden WIB-regels ook voor gemeentebelastingen?

Schendt de bezwaartermijn inzake lokale belastingen het gelijkheidsbeginsel als hij niet wordt berekend met inachtneming van artikel 371, lid 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 92 (hierna: WIB 92)? Het Hof van Cassatie legt die kwestie bij wijze van prejudiciële vraag voor aan het Grondwettelijk Hof. Een bevestigend antwoord zou een langere bezwaartermijn impliceren in gevallen waarin het bezwaar aangetekend verstuurd wordt (Cass. 19 maart 2020).

Bart Engelen, advocaat bij Antaxius Advocaten, beschrijft in het artikel “Bezwaartermijn: gelden WIB-regels ook voor gemeentebelastingen?” de rechtsprocedure voor de rechtbank te Hasselt, het hof van beroep te Antwerpen en het Hof van Cassatie waarbij een bouwonderneming ten onterechte vond dat ze werd aangeslagen in een gemeentebelasting op onderbenutte bedrijfskavels en hiertegen bezwaar indiende. Het voorwerp van de discussie was de bezwaartermijn waarbij de belastingplichtige aangaf dat de procedurebepalingen uit het WIB 92 gelden. Het Hof van Cassatie verwierp het argument van de belastingplichtige en gaf aan dat de bijzondere decretale bepaling inzake provincie- en gemeentebelastingen voorziet in een bezwaarprocedure die zowel op het vlak van de bezwaartermijn als op het vlak van de uiterste datum van de indiening van het bezwaar per aangetekende brief duidelijk afwijkt van de regeling inzake inkomstenbelastingen. Daaruit volgt volgens het Hof dat artikel 371 WIB 92 in zijn geheel niet van toepassing is in geval van bezwaar tegen een provincie- of gemeentebelasting.

Maar daarmee is de discussie nog niet gesloten. De belastingplichtige had al eerder voor het hof van beroep van Antwerpen opgeworpen dat er ook sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel als de bezwaartermijn niet wordt berekend met in achtneming van artikel 371, lid 3 WIB 92. Het Antwerpse hof wees dat argument af, maar het Hof van Cassatie vindt dat er grond is om daarover een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Wordt vervolgd.

Rasschaert Advocaten werkt samen met Antaxius Advocaten,  het fiscaal advocatenkantoor in Antwerpen.

Het volledig artikel van Bart Engelen is beschikbaar op Wolters Kluwer voor Monkey-abonnees: https://monkey.wolterskluwer.com/nl/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-c033b6ad400836d3a130d25323caf3f9/mnma12938446