Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Belasting op elektriciteitsverbruik als alternatief voor de “verouderde” belasting op motoren en drijfkracht?

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentelijke fiscaliteit besteed meer aandacht aan duurzaamheid en groene energie. Deze omzendbrief is bedoeld als handleiding voor de gemeentebesturen en de gemeentelijke administraties bij de vestiging en invordering van de gemeentelijke belastingen.

De belasting op motoren, hefvermogen en drijfkracht is voor vele lokale besturen nog een belangrijke bron van inkomsten. Evenwel vereist de belasting op drijfkracht moeilijke en technische controles en is zij voor vele gemeenten en steden niet meer up-to-date. Geïnspireerd door voormelde omzendbrief hebben sommige lokale besturen ervoor gekozen om de belasting op drijfkracht te vervangen door een belasting op elektriciteitsverbruik.

In het artikel “Belasting op elektriciteitsverbruik: Geschikt alternatief voor de ‘verouderde’ belasting op motoren en drijfkracht?” bespreken Bart Engelen en Angelika Chyla vooreerst de reeds jarenlang gehanteerde bedrijfsbelasting op motoren en drijfkracht. Nadien wordt stilgestaan bij de vraag of de belasting op elektriciteitsverbruik een gepast alternatief is en wat de “gevaren” zijn voor de gemeenten bij de invoering van dergelijke belasting. Klik op https://myportal.vandenbroeleconnect.be/nl-be/inhoudstypes/documenten/detail/81065892804303057/belasting-op-elektriciteitsverbruik-geschikt-alternatief-voor-de-verouderde-belasting-op?guest voor de volledige publicatie van voormeld artikel, verschenen in FinConnect van 21 april 2020.

Bart en Angelika zijn beiden advocaat bij Antaxius Advocaten, het fiscaal advocatenkantoor in Antwerpen waar ons kantoor mee samenwerkt.

FinConnect – de Kennisdatabank Financiën voor de lokale besturen – is een uitgave van Uitgeverij Vanden Broele en het volledige archief is te vinden op http://www.finconnect.be/