Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

WVI trekt zoektocht naar ontwerper voor politiekantoor van PZKouter

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) is een dienstverlenende vereniging die 54 West-Vlaamse gemeenten bijstaat bij het vervullen van hun taken.

De afgelopen jaren heeft WVI heel wat ervaring opgebouwd met projectregie. Zij stellen hun brede expertise ter beschikking van gemeenten om ambitieuze en complexe realisaties op de sporen te zetten. Dit kan vanaf de startvergadering tot en met de oplevering. Deze dienstverlening bieden zij ook aan politiezones aan.

Van de politiezone Kouter kreeg WVI begin 2019 de opdracht om hen te begeleiden in het traject dat een ontwerper moest opleveren voor het nieuwe centrale politiegebouw in Torhout. Rasschaert advocaten treedt op als juridische adviseur bij de mededingingsprocedure met onderhandeling voor het aanwijzen van een ontwerper. Lees in de driemaandelijkse nieuwsbrief WVI Info °2.2020 (april 2020), pagina 3, het artikel “WVI trekt zoektocht naar ontwerper – Projectregie, ook voor politiezones” https://www.wvi.be/sites/default/files/wvi-info_april_2020.pdf

Als verlengstuk van de gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen, zoals – de ontwikkeling van bedrijventerreinen – de realisatie van woonprojecten – project- en procesregie – advies en studies op het gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit en GIS – advies en studies op het gebied van milieu, natuur, klimaat en energie – delen van diensten, personeel, produkten (shared services) – Europese subsidieprojecten – ondersteunen van regiowerking en grensoverschrijdende samenwerking. WVI doet dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en tracht te anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zie hun website https://www.wvi.be/nl