Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Lindsay Dedrie, Karel Verbestel en Wim Rasschaert van ons kantoor waren mede-auteurs van het boek “Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid”.

Hoe gemeenten hun lokaal ruimtelijk beleid invullen is deels afhankelijk van hun eigen beleidskeuzes. Dat is een goede zaak. Op die manier blijft het mogelijk om rekening te houden met de specifieke ruimtelijke context van een bepaalde gemeente.

Maar: de lokale beleidsvrijheid op het vlak van ruimtelijke ordening wordt ook gereguleerd door overkoepelende regelgeving, onder andere door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het Omgevingsvergunningsdecreet en verschillende uitvoeringsbesluiten.

Deze publicatie heeft als doel om niet-specialisten in het lokaal ruimtelijk beleid wegwijs te maken in de basis van de ruimtelijke ordeningsregelgeving, zodat zij het ruimtelijk beleid beter kunnen volgen en het mee kunnen verbeteren.

De auteurs besteden aandacht aan de verschillende instrumenten die bestaan op het vlak van planning, met onder andere de opbouw van een beleidsplan, de vergunningsverlening en de randvoorwaarden voor een sterk ruimtelijk beleid.

Je kan dit boek bestellen bij uitgeverij Politeia https://www.politeia.be/nl/publicaties/219524-wegwijs+in+het+gemeentelijk+ruimtelijk+beleid