Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Toekomstige wijzigingen op het e-Procurement-platform

Sinds 19 maart 2020 is Rasschaert Advocaten via de federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning – dienst e-Procurement, officieel geaccrediteerd als “kenniscentrum e-Procurement”.

Als ambassadeur van het e-Procurement-platform kunnen wij onze cliënten nog beter bijstaan in het digitaal aanbesteden van overheidsopdrachten in al haar facetten.

Het elektronisch platform e-Procurement zal in de (nabije) toekomst heel wat gedaantewisselingen ondergaan. Op 4 september 2020 heeft immers de (federale) Ministerraad de goedkeuring gegeven om te starten met een project ter vervanging van het huidige platform. In de plaats van de huidige toepassingen komt een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform tegen het einde van het eerste kwartaal 2023. Met dit nieuwe platform verzekert de FOD BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van haar dienstverlening inzake overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast zullen ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten worden aangeboden. Meer info: https://www.publicprocurement.be/nl/dienstencatalogus/e-procurement/e-procurement-2022

Hierbij alvast een “Roadmap” van de geplande wijzigingen:

 1. Aanpassingen zomer 2021 (beperkt), onder meer:
  • Geen onderscheid meer tussen ‘bestekdocumenten’ (gunningsfase) en ‘begeleidende documenten’ (selectiefase)
  • Verbetering van de zoekfunctie (ook voor ‘anonieme gebruikers’ – de zoekfunctie wordt standaard op de laatste 6 maanden gezet).
 1. Vervanging bestaand platform (uitgebreid):
  • Nieuwe look & feel – verhogen gebruiksvriendelijkheid – nieuwe functionaliteiten – één geïntegreerd pakket (met koppeling van andere, soms eigen, applicaties zoals een ‘back-office’)
  • Blijft volledig gratis
  • E-awarding wordt niet langer uitgebouwd/ mee ontwikkeld (onder voorbehoud)
  • Fase 1: vervanging module e-catalogue tegen 2022 (verhoging en verbreding ‘contractbeheer’ door o.a. eveneens het beheer van raamovereenkomsten en opdrachten via aankoopcentrales)
  • Fase 2: vervanging e-tendering en e-notification tegen 2023 (wordt één geïntegreerd geheel, geen afzonderlijke modules meer – ‘only once’-principe).

Tot slot, brengen wij nog even ons aanbod voor de aanbestedende overheden in herinnering:

Rasschaert Advocaten verstrekt advies op maat met betrekking tot het digitaal publiceren van overheidsopdrachten (e-notification) en het elektronisch ontvangen en openen van offertes (e-tendering). Mits toelating tot uw organisatie, kunnen we zelfs rechtstreeks mee het publicatieproces begeleiden en assisteren bij het digitaal ontvangen en openen van offertes, alsook wijzen op mogelijke valkuilen.

Daarnaast bieden we ook in house opleidingen op maat aan. Ook in deze moeilijke periode willen wij onze klanten maximaal blijven ondersteunen en bedienen. Desgewenst kunnen wij een aangepaste opleiding vanop afstand aanbieden.

Voor meer info, neem contact op met wrasschaert@rasschaertadvocaten.be of met één van onze specialisten overheidsopdrachten Stijn Knaepen, Manik Peferoen, Kristien Devos of Flora Wauters.