Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Strategisch project ‘De Kaaien’ te Aalst

OMGEVING is geselecteerd voor de opmaak van een robuuste open ruimte visie voor strategisch project ‘De Kaaien’ te Aalst. Het projectgebied langs de waterweg Dender kent een rijke industriële geschiedenis, herbergt vandaag de dag een gevarieerd industrieel patrimonium en voorziet tegelijk in nieuwe stedelijke ontwikkelingen op de aanwezige postindustriële sites.

De stad Aalst heeft op basis van de uitgewerkte aanpak en de visie voor het projectgebied, in het bijzonder de aanzet van inrichtingsprincipes voor de publieke ruimte langs ‘De Kaaien’, de opdracht aan ons team toegewezen. De komende maanden zal ons team door middel van ontwerpend onderzoek en vanuit een cocreatief proces een open ruimte visie voor het projectgebied ‘De Kaaien’ uitwerken. De visie met bijhorende ontwikkelingsstrategie en materialenhandboek zal focussen op de thema’s blauwgroen netwerk, verbindend netwerk en ruimtelijke transitie.

OMGEVING wordt ondersteund door partners Driekwart Groen voor de ecologische expertise, SBE voor de waterbouwkundige expertise en Rasschaert Advocaten voor de juridische expertise.