Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Rasschaert Advocaten blijft u ook in deze periode maximaal ondersteunen en bedienen!

Beste,

Wij hopen dat u in een goede gezondheid verkeert. De heropflakkering van de verspreiding van het COVID-19 virus is een gesel voor gans onze samenleving.

Hierbij laten wij u weten dat wij onze klanten in deze ongetwijfeld moeilijke periode maximaal blijven ondersteunen en bedienen.  

Gezien u wellicht tal van activiteiten moet stopzetten of reeds heeft stopgezet, evenementen moet annuleren, werven, leveringen en andere overheidsopdrachten moet stilleggen, is het aangewezen dit op een juiste manier te doen om schadeclaims maximaal te vermijden, evident alle omstandigheden in acht genomen. Hier zal moeten rekening gehouden worden met contractuele bepalingen of algemene uitvoeringsregels.

Wij organiseren ons kantoor om u maximaal bij te staan bij bijv. het inventariseren van contractuele verbintenissen, procesrisico’s, opzeggen en annuleren van verbintenissen, etc.

Aarzel dan ook niet om ons te contacteren!

Uiteraard houden wij ons aan de regels die de overheid ons oplegt in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (‘tweede golf’), maar we zijn voldoende flexibel in onze communicatiemiddelen om ons werk naar behoren te kunnen doen.

Met vriendelijke groeten en hou het veilig!