Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Publicatie in het Nieuw Juridisch Weekblad van 10 februari 2021

SCHADEVERGOEDING WEGENS HET ONRECHTMATIG AANWENDEN VAN NIET-TOEGEWEZEN ONTEIGENINGSBEVOEGDHEDEN, NJW 2021, NR. 436 – 10 FEBRUARI 2021

Een vordering tot schadevergoeding wegens het onrechtmatig aanwenden van niet-toegewezen onteigeningsbevoegdheden is ontvankelijk voor wat betreft de procespartij die beweert titularis te zijn van een welbepaald recht, aangezien automatisch belang en hoedanigheid aanwezig is om een vordering in te stellen. De vraag of er effectief een recht bestaat op schadevergoeding wegens het onrechtmatig aanwenden van niet-toegewezen onteigeningsbevoegdheden, is een vraag betreffende de gegrondheid. Het hof van beroep hervormt dan ook terecht het bestreden vonnis door dit onderdeel als ontvankelijk te verklaren, doch ongegrond omwille van het gebrek aan bewijs van oorzakelijk verband met de beweerde schade.