Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Organisatie en financiering centrummanagement

Het centrum en het bijbehorend kernwinkelgebied zijn vaak het uithangbord van steden en gemeenten. Toch komen deze centra de laatste jaren steeds vaker onder druk te staan door de negatieve impact van de groeiende leegstand, de uitdagingen omtrent mobiliteit, de kwaliteit van het openbaar domein en de toename van allerlei perifere economische ontwikkelingen. Steeds meer gemeenten zijn er zich van bewust dat een actieve samenwerking met hun lokale handelaars een mogelijk antwoord kan bieden op de uitdagingen van een kernversterkend beleid.

De VVSG en het advocatenkantoor Wim Rasschaert hebben in het kader van het EFRO project (KWAZ) verschillende overlegtafels rond het thema centrummanagement georganiseerd. Als naslagwerk is de publicatie van Thomas Rottiers (stafmedewerker Werken en Ondernemen bij VVSG) hieruit voortgevloeid.

In deze publicatie wordt dieper ingegaan op de verschillende vormen die deze samenwerking kan aannemen zonder de ambitie te koesteren hierin volledig te zijn. We trachten inspiratie te geven aan gemeenten om een samenwerking, onder welke vorm, met handelaars op te zetten of om minstens een aantal afwegingen te maken. De intensiteit van deze samenwerking is steeds het resultaat van een beleidsmatige afweging die iedere gemeente zelf maakt en die rekening houdt met de gevoeligheden, historiek, opportuniteiten en aandachtspunten van de lokale context. Daarnaast besteden we voldoende aandacht aan beleidsmatige kaders, juridische overwegingen en concrete voorbeelden uit andere gemeenten zodat gemeenten meteen zelf aan de slag kunnen gaan.