Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere

Opleidingen en studiedagen

Ons kantoor bestaat 10 jaar (!!) en dit vieren wij graag, een heel jaar lang, samen met onze cliënten en collega’s. We mochten in al die jaren hartelijke contacten opbouwen, waardevolle relaties uitbouwen en ons professioneel netwerk uitbreiden. En dit steeds “met de beide voeten op de grond”!
Hier ons “verjaardagsmenu” dat we jullie graag aanbieden:

Kwalitatieve infosessies en opleidingen van onszelf en onze partners
Boeiende evenementen en activiteiten
Ambitieuze studie naar de “rol van lokale besturen bij collectieve woonprojecten”
Verjaardagskaartjesactie
(“Rasschaert Verrast” waarvan de opbrengst gaat naar de Warmste Week)
Onteigeningen
Burgerinitiatieven, participatie en burgerbudgetten
Herbestemming van erfgoed en kerken
Decreet Lokaal Bestuur
Bestuursdecreet
Concessies, btw en dialoog
Vastgoedbeheer en vermarkting van onroerende goederen
Gebiedsontwikkeling
Nieuwe VZW-regels
Keuze tussen de verschillende plaatsingsprocedures
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Raamcontracten
De bevoegdheid van een leidend ambtenaar
Prijsnazicht
Actiemiddelen en ambtshalve maatregelen
De concurrentiegerichte dialoog
Overheidsopdrachten en oplevering
Design and build: een oplossing?
De aanstelling van ontwerpers
Selectiecriteria en gunningscriteria
Sociale fraude en overheidsopdrachten
Onderhandelings<br>technieken
Wijzigingsrecht, hoeveelheden en meerwerken
Opvolging en feedback binnen de rechtspositieregeling