Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Opleiding overheidsopdrachten voor het PIVO

DEZE OPLEIDING WERD GEANNULEERD WEGENS ONVOLDOENDE DEELNEMERS!

Rasschaert Advocaten heeft een vaste samenwerking met het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) van de provincie Vlaams-Brabant voor het geven van opleidingen inzake overheidsopdrachten.

Manik Peferoen verzorgt op 2 maart as. de basisopleiding ‘Overheidsopdrachten’. Dit seminarie omvat de structuur van de regelgeving, de verschillende soorten procedures, selectie- en gunningscriteria, drempelbedragen, publicatietermijnen en de motivering van de gunningsbesluiten. De theoretische uiteenzetting wordt verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden.

Voor meer informatie en inschrijving kan u terecht op de website van het PIVO: https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/bestuursschool/overheidsopdrachten/overheidsopdrachten/overheidsopdrachten-basisopleiding.jsp

Het PIVO van de provincie Vlaams-Brabant wil bijdragen tot het welzijn en de levenskwaliteit van de burgers, voornamelijk op vlak van veiligheid. In die zin is het PIVO gepositioneerd als dynamisch en innovatief opleidingscentrum voor politie, brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en medewerkers van lokale en regionale besturen van de provincie Vlaams-Brabant.