Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Ontwikkelingsstrategie voor een socioculturele campus te Aartselaar

Miss Miyagi is geselecteerd voor de ontwikkelingsstrategie voor een socioculturele campus in het dorpscentrum van Aartselaar. De gemeente Aartselaar wil de site naast de Sint-Leonarduskerk uitbouwen tot een belangrijke socioculturele belevings- en ontmoetingsplek. De site is centraal gelegen in het dorpscentrum en op wandelafstand van de gemeentelijke diensten, de scholen, het cultureel centrum en de bibliotheek.

In de loop van de zomer zal Miss Miyagi in de eerste plaats een inventarisatie maken van het ruimteaanbod enerzijds en de ruimtevraag anderzijds. Nadien volgen ontwikkelingsscenario’s over wat kan en inzicht te geven in wat realistisch is waarbij zij concrete en geïntegreerde uitspraken doen over concept, programma, timing, architectuur, financiering, … Op basis van een voorkeurscenario worden de krachtlijnen van de ontwikkeling gedetailleerd verwerkt tot een gedragen ontwikkelingskader. Dit kan als handleiding gehanteerd worden om concrete projecten te definiëren en eveneens als een langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de dorpskern.

Miss Miyagi  treedt op als procesbegeleider en wordt ondersteund door partners Collectief Noord voor het ontwerpend onderzoek en de ruimtelijke visievorming, Peter De Groot voor vastgoedexpertise en Rasschaert Advocaten voor de juridische expertise.