Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Onderzoek naar een verticaal en circulair bedrijfsgebouw “De Stapel” in opdracht van Leiedal

“De Stapel” op Evolis is een pilootproject van Leiedal om bij de stijgende vraag naar ruimte om te ondernemen ook letterlijk naar boven te kijken en werk te maken van een verticaal bedrijfsgebouw. Het team TRANS – BC – ARCADIS – CONNECT – RASSCHAERT ADVOCATEN werd door Leiedal aangeduid om gedurende twaalf maanden lang grondig onderzoek te doen naar alle aspecten van verticalisering en circulariteit.

Als sleutelspeler in de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen bevindt Leiedal zich in de unieke positie om circulaire principes toe te passen en duurzaamheid te promoten. De ambitie in dit project is dan ook te komen tot een innovatief gestapeld en circulair bedrijfsgebouw, met een blauwdruk die breed inzetbaar is en juridisch onderbouwd.  Het onderzoek gebeurt door experten en consultants, ten gronde, zodat de kennis over verticalisering en circulariteit voor Leiedal nog wordt vergroot en kan worden verspreid.

Het onderzoeksteam zal werken op vier sporen, zijnde het ontwerpend onderzoek, een blauwdruk met methodiek voor andere projecten, het communicatietraject en de juridische omkadering. Om tot innovatie te komen zal hiervoor een specifieke methodiek worden gehanteerd.

Rasschaert advocaten maakt deel uit van dit team van uitgelezen professionelen.

Meer weten? www.leiedal.be/circ-nsr of contacteer wrasschaert@rasschaertadvocaten.be