Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Nieuwe, unieke gunningscriteria brengen voedseloverschotten tot bij sociale organisaties

                           

Om voedselverlies te helpen terugdringen, zal Ruddersstove – de maaltijdzorgorganisatie van het Brugse OCMW – bij de toewijzing van haar voedingsgunningen aan leveranciers vragen om voedseloverschotten te schenken aan sociale organisaties, die ze dan verdelen en verwerken. De beslissing om dit op te nemen in de gunning is uniek en past binnen het project FLAVOUR. In dat project zoekt de stad Brugge – samen met buitenlandse partners – nieuwe manieren om voedseloverschotten te doen verminderen.

Dankzij Europese subsidies aan FLAVOUR werd aan ons kantoor de opdracht gegeven om een concreet toepasbaar criterium uit te werken, dat juridisch overeenstemt met de Belgische wetgeving inzake overheidsopdrachten. Het deed ons een genoegen aan dit uniek project te kunnen mee werken.

Het volledig persbericht ‘Maaltijdzorgplatform Ruddersstove gaat de strijd aan tegen voedselverlies’ kan u hier lezen https://www.ocmw-brugge.be/maaltijdzorgplatform-ruddersstove-gaat-de-strijd-aan-tegen-voedselverlies