Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere
+32 (0)53/79.07.17

Samenwerking Rasschaert Advocaten en Antaxius Law

De warme zomer van 2018 heeft zich voor ons kantoor aangekondigd als een vat vol nieuwigheden: een nieuw adres, een nieuw team, etc…. We brengen jullie hiervan nog op de hoogte!

We stellen u nu graag ook een nieuwe samenwerking van ons kantoor voor!

We blijven als kantoor exclusief werken voor overheden en non – profit waarbij de nadruk ligt op lokale besturen (overheidsopdrachten, onteigeningen, concessies, tuchtrecht, omgevingsrecht, aansprakelijkheid en verzekeringen, verzelfstandiging en integratie, …). Daarbij is ook de fiscaliteit steeds belangrijker, ook voor overheden.

 

 

Wij gaan dan ook graag een samenwerking aan met Antaxius Advocaten, een fiscaal advocatenkantoor in Antwerpen.

In dit advocatenkantoor vinden wij onder meer Bart Engelen terug.

Bart Engelen is licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het hoger secundair en niet-universitair hoger onderwijs in de rechten (2004, Universiteit Antwerpen, onderscheiding). Hij is ook Master in Tax Law (2005, Universiteit Antwerpen, onderscheiding) en Master in Business Law (2008, Universiteit Antwerpen, grote onderscheiding). Hij is sinds 2005 verbonden aan de balie te Antwerpen en was voorheen werkzaam voor andere nichekantoren in (publiek) fiscaal recht. Bart Engelen heeft reeds gedurende 15 jaar een rijke ervaring heeft opgebouwd in het verlenen van fiscaal advies op vlak van lokale en regionale belastingen en de bijstand in het kader van het administratief beroep als inzake de vertegenwoordiging voor fiscale rechtbanken van lokale en regionale besturen.

Sinds het academiejaar 2010-2011 doceert Bart Engelen het vak ‘lokale en regionale belastingen’ ook aan verschillende hogescholen, bv. UCLL (lid associatie KULeuven).

Bart Engelen is spreker op studiedagen en seminaries, bv. Actualia Gemeentebelastingen 2018, Wegwijs in gemeentebelastingen, Een goed belastingreglement (Vanden Broele). Hij publiceert ook regelmatig in verschillende fiscale tijdschriften, advies-en nieuwsbrieven.

Bart Engelen maakt ook deel uit van de redactieraad van het tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen (die Keure) en FinConnect (Vanden Broele).

Door deze samenwerking kunnen wij onze dienstverlening naar lokale besturen verder uitbreiden met fiscaal advies, vertegenwoordiging voor fiscale rechtbanken en in-house opleidingen inzake fiscaliteit voor de medewerkers van uw bestuur waarbij opleidingen kunnen worden verzorgd over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld leegstandsheffingen, activeringsheffing, belasting op tweede verblijven, belasting op masten en pylonen.

Ons kantoor zorgt aldus voor de juiste opvolging en de inzet van de juiste expertise, ook in multidisciplinaire context!!

 

Contacteer ons voor meer informatie:

Wim Rasschaert – wrasschaert@rasschaertadvocaten.be – tel.: 053 / 39 44 51 – www.rasschaertadvocaten.be

Bart Engelen – bart.engelen@antaxius.be – tel.: 03 / 248 55 99 – www.antaxius.be (kantoor Léon Stynenstraat 75 C, 2000 Antwerpen).