Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Het decreet gemeentewegen ruim 1 jaar in voege

“Vorming” is één van de handelsmerken van Rasschaert Advocaten. Wij delen graag onze kennis met ons cliënteel, zijnde de lokale besturen, non-profit sector of andere instanties.

Op vraag van VIVES Kortrijk Bussiness School, het navormingscentrum verbonden aan Hogeschool VIVES te Kortrijk, doceert Wim Rasschaert over het gemeentewegendecreet voor een groep landmeters-experten op 4 februari as.

Wim brengt er het seminarie: “Het decreet gemeentewegen ruim 1 jaar in voege: problemen, cases en rechtspraak uit de praktijk”. In deze sessie gaat hij kort in op de krachtlijnen en mogelijkheden in het nieuwe wegendecreet. Met een kritische blik op het decreet en de eerste praktische toepassingen, reflecteert hij over de praktijkgerichte oplossingen bij vragen en interpretatieproblemen.

Voor meer info en inschrijving verwijzen wij u naar de website van VIVES Kortrijk Bussiness School : https://www.kortrijkbusinessschool.be/opleidingen/centrum-bijscholing-landmeten/cbi-lan-s5-het-decreet-gemeentewegen-ruim-1-jaar-voege#locatie