Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aan een revival bezig?

De Vlaamse Codex Fiscaliteit machtigt de gemeenten, steden en provincies om opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing. In het artikel “Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aan een revival bezig?” ligt de focus op de ‘macht’ die de gemeenten en steden hebben om deze opcentiemen te heffen, aangezien zij een belangrijke bron vormen van de gemeentelijke of stedelijke financiering.

Het Decreet van 18 mei 2018 over het lokaal bestuur heeft de procedure geregeld als de gemeenten of steden beslissen om gedifferentieerde opcentiemen op de onroerende voorheffing in te voeren. Aangezien de opcentiemen automatisch berekend worden op de hoofdbelasting, zijnde de onroerende voorheffing, heeft het systeem van gedifferentieerde opcentiemen als voordeel dat het voor de gemeente of stad een lagere administratieve last met zich meebrengt. Vanuit de rechtsleer komt er evenwel veel kritiek op het systeem van gedifferentieerde opcentiemen op de onroerende voorheffing. De gemeente of stad moet werk maken van een afdoende motivering, zijnde verantwoording op objectieve en redelijke wijze. Dit brengt een zekere terughoudendheid met zich mee bij de toepassing van dit systeem, waardoor weinig gemeenten of steden de stap wagen.

Dit artikel van Bart Engelen en Dieter Moens kunnen abonnees van FinConnect raadplegen op http://www.finconnect.be/. FinConnect – de Kennisdatabank Financi├źn voor de lokale besturen – is een uitgave van Uitgeverij Vanden Broele.

Bart en Dieter zijn beiden advocaat bij Antaxius Advocaten, het fiscaal advocatenkantoor in Antwerpen waar ons kantoor mee samenwerkt.