Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Fiscale steunmaatregelen op lokaal niveau ingevolge de coronacrisis

De Vlaamse Regering heeft de lokale besturen opgeroepen om hun belastingreglementen te herzien en een aantal kleine belastingen/retributies (al dan niet tijdelijk) te schrappen zodat de ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of situaties waarop zij door de crisis al zwaar inleveren.

Bart Engelen heeft hierover een artikel geschreven in FinConnect. Bart is advocaat bij Antaxius Advocaten, het fiscaal advocatenkantoor in Antwerpen waar ons kantoor mee samenwerkt.

In dit artikel komt het volgende aanbod:

  • Nieuwe reglementen of wijzigingen aan bestaande reglementen voor directe belastingen kunnen op een later tijdstip van het aanslagjaar en eventueel met terugwerkende kracht worden gestemd
  • Retributies en indirecte belastingen vereisen onmiddellijke actie
  • Aandachtspunten bij wijzigingen van belasting- en retributiereglementen (naar aanleiding van COVID-19)
  • Gevolgen van het coronavirus voor de inning en invordering van belastingen en retributies.

Meer info op https://www.finconnect.be/archives/detail/74029018386533920 (FinConnect van 30 maart 2020).

FinConnect – de Kennisdatabank Financiën voor de lokale besturen – is een uitgave van Uitgeverij Vanden Broele en het volledige archief is te vinden op http://www.finconnect.be