Webinar – Erfdienstbaarheden voor openbare besturen

Webinar – Erfdienstbaarheden voor openbare besturen

Sedert 1 september 2021 is het Boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in werking. Het goederenrecht is gemoderniseerd, geharmoniseerd en geordend in een overzichtelijke structuur.

Wim Rasschaert brengt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen inzake de erfdienstbaarheden en hun impact op vastgoedtransacties en projecten van lokale besturen. Hij frist tegelijk de kennis op over de totstandkoming en het tenietgaan van erfdienstbaarheden, maar ook over de problematiek van burenrelaties.

Datum

Maandag 18 december 2023

Programma

13.00 uur Wat is een erfdienstbaarheid, hoe wordt het gevestigd en hoe gaat het teniet?
14.30 uur Soorten: van dakdrop, over recht van beplanting en recht van uitweg
16.00 uur Afsluiten opleiding

Docenten

Wim Rasschaert

is sedert lang de raadsman en adviseur van lokale besturen in Vlaanderen. Hij heeft onder meer een bijzondere expertise in vastgoedrecht en spreekt met enthousiasme over zijn ervaringen.

Inschrijvingsgeld

150 euro, excl. BTW (factuur volgt na inschrijving) voor opleiding en informatiemap.

Locatie

Webinar

Reserveringen