Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Recente wijzigingen aan de Wet op de Overheidsopdrachten

Recente wijzigingen aan de Wet op de Overheidsopdrachten

Recente wijzigingen aan de Wet op de Overheidsopdrachten

Op 16 februari 2023 verscheen de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 in het Belgisch Staatsblad. Deze wetswijziging beoogt een aantal maatregelen te nemen om de transparantie en de monitoring van de gunning van overheidsopdrachten te bevorderen, met nieuwe bekendmakingsvoorschriften en het verplicht gebruik van elektronische platformen. Onder meer raamcontracten en opdrachten van beperkte waarde worden geviseerd…

Wil je bondig maar wel volledig op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen?

Programma

In dit actualiteits-webinar reflecteren Kristien Devos en Manik Peferoen (Rasschaert advocaten) helder en bondig over:

1. Uitbreiding van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen

2. Veralgemening van de (vereenvoudigde) aankondiging van gegunde opdrachten

3. Transparantie omtrent de totale waarde van gegunde deelopdrachten in het kader van raamovereenkomsten

4. Communicatie betreffende de beslissing tot niet-gunning / sluiting

5. Opdrachten van beperkte waarde en gegevensverzameling

6. Overzicht van de inwerkingtreding van de diverse bepalingen

Na amper een uurtje bent u weer mee!

Docenten

Manik Peferoen en Kristien Devos zijn gespecialiseerd in overheidsopdrachten en ervaren lesgevers.

Inschrijvingsgeld

100 euro, excl. 21% BTW (via factuur)

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.