Opleiding ICT-contracten en overheidsopdrachten

Opleiding ICT-contracten en overheidsopdrachten

In samenwerking met

In deze uiteenzetting wordt ingegaan op de meest voorkomende ICT-contracten: van IT-ontwikkeling tot cloudoplossingen en bijhorende service diensten.

De aankoper of ICT-verantwoordelijke binnen het lokaal bestuur of andere aanbesteders worden gewezen op mogelijke valkuilen, boilerplate clausules, de gevolgen van methodiek in ontwikkeling, de rechten en plichten binnen licentieovereenkomsten en hoe deze problematiek van antwoord te dienen. Hierbij wordt ook het luik gegevensbescherming niet uit het oog verloren met relevante rechtspraak en nieuwe (Europese) wetgevende initiatieven.

Er wordt stilgestaan bij de verschillende plaatsingsprocedures binnen de wetgeving op de overheidsopdrachten. De aankoper of ICT-verantwoordelijke wordt inzake ICT-opdrachten zowel gewezen op de mogelijkheden als op de voor- en nadelen per plaatsingsprocedure, om zelf in staat te zijn een weldoordachte keuze te maken inzake bestaande softwarepakketten, te ontwikkelen software, leveringen én diensten (onderhoudscontracten).

Docenten

Manik Peferoen (Rasschaert advocaten) en Maarten Verhaghe (Trust advocaten)

TIMING

  • 2 volledige dagen van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot max. 16u (onthaal vanaf 9u30)

DATA

  • Dinsdag 20 juni 2023
  • Donderdag 22 juni 2023

INHOUD

DAG 1

1.    Inleiding en verwelkoming

2.    Plaatsingsprocedures bij overheidsopdrachten: algemeen overzicht

3.    ICT-contracten: voorbereiding, clausules, boilerplate en overzicht van verschillende ICT-contracten

4.    ICT-projecten en methodiek: waterval vs Agile, gevolgen keuze methodiek

5.    Software ontwikkeling: contractuele regeling, auteursrecht en broncode, softwarewet, oplevering en exploitatie

DAG 2

6.    Cloudcomputing: dienst- en distributiemodellen, juridische kwalificatie, clausules en boilerplate, data en gegevensbescherming, gunningscriteria en wettelijke verplichtingen informatieveiligheid

7.    Ondersteuning en SLA services: juridische kwalificatie, types services, clausules en boilerplate

8.    Gegevensbescherming: hoedanigheden, wettelijke verplichtingen, doorgifte van persoonsgegevens, overheidsopdrachten, nieuw wetgevend initiatief

9.    Praktisch: hoe één en ander in een bestek gieten en op de markt plaatsen?

Inschrijvingsgeld

€ 650, excl. BTW, pp. incl. PPT-presentaties, lunch, drank en versnaperingen (2 dagen)

Locatie

’t Landhuys van Leeuwergem
Gentse Steenweg 323
9620 Leeuwergem – Zottegem
www.tlandhuysvanleeuwergem.be

Reserveringen

Dinsdag 20 juni / donderdag 22 juni