Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

De ruimtelijke ontwikkelingen van de toekomst

De ruimtelijke ontwikkelingen van de toekomst

Ook voor lokale besturen, op welke schaal ook, zijn de ruimtelijke ontwikkelingen van de toekomst meteen ook de uitdagingen van de toekomst! 3 topsprekers aan het woord...

Nodigt topadvocaten uit!

Drie experten laten hun licht schijnen op thema’s die onvermijdelijk aan bod komen: hoe strategische keuzes maken, kwaliteiten nastreven en bewaken, en de bouwshift!
We verwelkomen jullie graag op onze lezingen.

Schrijf snel in voor het beperkt aantal plaatsen.

Overzicht:

Woensdag 24 mei om 19.30 uur
Alexander D’Hooghe

Hoe ga je als bestuur om met de vele opmerkingen van bezorgde mensen die in de buurt van nieuwe publieke of infrastructuur wonen? 

Hoe maximaliseer je hun positieve impact, terwijl je tegelijk de risico’s op blokkering en vertraging zo laag mogelijk maakt? 

Leer de methode van Solv kennen.

Leer bij over oplossingsstrategieën.

 

Wie?

Belgisch architect en urbanoloog Alexander D’Hooghe (1973) werd door de Vlaamse regering in 2015 gevraagd om intendant te worden van het Antwerpse Oosterweeldossier. Hij slaagde erin om de partijen op één lijn te krijgen.

Hij concentreerde zich vervolgens op het Uplace-project in Machelen om met de circulaire werkwinkelwijk Broeklin hoge ogen te scoren. Hij werkte scenario’s uit om toekomstige energie-infrastructuur op zee te verzoenen met milieu en kustgangers. Hij werd aangezocht om de site van Flanders Expo een nieuwe adem te geven.

Hij is docent architectuur en urbanisatie aan het Massachusetts Institute of Technology in de Verenigde Staten. D’Hooghe is tevens medeoprichter van de Organization of Permanent Modernity, een architecten- en stedenbouwkundig bureau met kantoren in Boston en Brussel.

Donderdag 8 juni om 19.30 uur
Peter Vanden Abeele

Wat is de rol van een bouwmeester? Waarom hiervoor kiezen als lokaal bestuur? Hoe stellen we best architecten en ontwerpers aan? Peter licht verder de design and build leidraad toe zoals die werd ontwikkeld door de stad Gent.

 

Wie?

Peter Vanden Abeele (1979) is ir. architect, stedenbouwkundig ontwerper, en erkend ruimtelijk planner. Sinds november 2017 is hij aangesteld als stadsbouwmeester Gent. Hij zet in op het uitbouwen van een eigentijdse architectuurcultuur gericht op het aanstellen van ontwerpers, het begeleiden van beeldbepalende bouwprojecten, het uitwerken van vernieuwende inzichten om stad te maken en het opzetten van een stadsbrede dialoog over ruimtelijke kwaliteit. Als stadsbouwmeester is hij kernpartner van het Architectuur Platform Gent.

Peter is als gastdocent verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, waar hij sinds 2005 doceert in het vakgebied van het stedenbouwkundig ontwerpen, met tussendoor ook lesopdrachten voor Hogeschool voor Architectuur Sint-Lucas Gent en de Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Als expert zetelde hij reeds in verschillende adviesorganen. Sinds 2022 zetelt hij in de raad van bestuur van het Vlaams Architectuurinstituut.

Donderdag 22 juni om 19.30 uur
Peter Lacoere

Wat betekent de bouwshift concreet voor een lokaal bestuur: kernversterking en vrijwaring van de open ruimte?

Hoe oriënteren we onze ruimtelijke ontwikkelingen naar het hergebruik van reeds ingenomen gronden en gebouwen?

Hoe komen we tot een maatschappelijk haalbaar en betaalbaar systeem waarin een billijk evenwicht kan gevonden worden tussen private, publieke en maatschappelijke belangen?

 

Wie?

Peter Lacoere, docent ruimtelijke ontwikkeling HOGENT

Peter Lacoere is ingenieur-architect stedenbouwkundige en verbonden aan de Hogeschool HOGENT als docent ruimtelijke ontwikkeling en als onderzoeker van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit (DRUM). Zijn onderzoeksdomein is duurzaam landgebruik en de Bouwshift in Vlaanderen en in andere Europese lidstaten. Momenteel bereidt hij een doctoraat voor aan de KU Leuven over dit onderwerp. In 2021 was hij penhouder van de Taskforce Bouwshift, een expertengroep die de bouwshift nader uitwerkte op vraag van minister Demir (https://omgeving.vlaanderen.be/rapport-van-de-taskforce-bouwshift-beschikbaar).

DATA

  • Woensdag 24 mei 2023 – Alexander D’Hooghe
  • Donderdag 8 juni 2023 – Peter Vanden Abeele
  • Donderdag 22 juni 2023 – Peter Lacoere

PROGRAMMA VOOR DE 3 LEZINGEN

19.00 uur Ontvangst
19.30 uur Verwelkoming en inleiding
19.40 uur – 21.00 uur Uiteenzetting
21.00 uur – 21.15 uur Vragenronde en uitgeleide
vanaf 21.15 uur Netwerk en receptie

Inschrijvingsgeld

€ 65,00 excl. BTW (factuur volgt na inschrijving) Schrijf snel in voor het beperkt aantal plaatsen.

Locatie

’t Landhuys van Leeuwergem
Gentse Steenweg 323
9620 Leeuwergem – Zottegem
www.tlandhuysvanleeuwergem.be

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.