Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Actualia gemeentebelastingen (i.s.m. Vanden Broele/Antaxius Advocaten)

Actualia gemeentebelastingen (i.s.m. Vanden Broele/Antaxius Advocaten)

Actualia gemeentebelastingen (i.s.m. Vanden Broele/Antaxius Advocaten)

In samenwerking met

Raschaert Advocaten werkt reeds enkele jaren samen met Antaxius Advocaten een fiscaal advocatenkantoor gelegen op het Nieuw Zuid in Antwerpen dat hoog kwalitatieve juridische diensten verstrekt aan lokale en regionale overheden en overige instanties actief in de publieke sector.

Bart Engelen is in dit advocatenkantoor dé ervaren specialist en dé referentie inzake (publiek) fiscaal recht voor lokale en regionale overheden en overige instanties actief in de publieke sector.

Er is altijd beweging in het expertise domein van gemeentebelastingen. Daarom is het belangrijk voor de financiële diensten binnen lokale besturen, om steeds op de hoogte te zijn van de meest recente nieuwe inzichten en evoluties over dit topic. Tijdens de opleidingsdag Actualia Gemeentebelastingen wordt een vinger aan de pols gehouden over het brede thema. Mr. Bart Engelen (Antaxius Advocaten), advocaat gespecialiseerd in lokale en regionale belastingen, maar ook vast expert binnen FinConnect, neemt op gebalde maar grondige wijze enkele specifieke actuele topics inzake gemeentebelastingen door.

Volgende thema’s zullen die dag aan bod komen:

  • De bekendmaking en inwerkingtreding van lokale belastingreglementen
  • De vestiging en invordering van lokale belastingen
  • De groene taxshift op lokaal niveau
  • Belastingen op leegstaande woningen en gebouwen – de belastingen op tweede verblijven en de belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten

De opleiding is aanbevolen voor elke medewerker van het lokaal bestuur die betrokken is bij het vestigen en invorderen van gemeentebelastingen. Schrijf je nu in via deze link.

We verwelkomen u graag in ons eigen opleidingscentrum, ‘t Landhuys van Leeuwergem.

Datum

donderdag 30 november 2023

Programma

9.30 uur
Verwelkoming met koffie
10.00 uur
De bekendmaking en inwerkingtreding van lokale belastingreglementen:
In dit onderdeel komen de volgende zaken aan bod:

  • Hoe bewijst u de bekendmaking van een lokaal belastingreglement?
  • Aantekeningen in een register, informaticabewijzen en de strenge rechtspraak van het Hof van Cassatie
  • Wat zijn de gevolgen van de wijziging van het uitvoeringsbesluit?

De vestiging en invordering van lokale belastingen:
De docent gaat hier in op de aangiftetermijn en aanslag van ambtswege: Onwettige invordering bij gebreke aan aangiftetermijn in belastingreglement?
Nuancering van de federale beperking inzake lokale belastingen van artikel 464, 1° WIB 92 door het nieuwe mijlpaalarrest van het Grondwettelijk Hof. Zet het nieuwe arrest van het Grondwettelijk Hof door de nuancering van de federale beperking inzake lokale belastingen de geldkraan open voor lokale overheden?

De groene taxshift op lokaal niveau:
Dit luik gaat in op de zoektocht naar nieuwe belastingen en geschikte alternatieven voor verouderde belastingen aan de hand van enkele cases op het vlak van mobiliteit en energie. Hierbij gaat de docent in op de trend om naar nieuwe vormen van belasting te gaan en de idee dat belastingen niet langer geheven worden als een inkomstenbron maar ook als een sturend element in het kader van een beleid.

12.30 uur
Broodjeslunch
13.30 uur
Namiddagprogramma

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen – de belasting op tweede verblijven en de belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten
In dit luik zal onder meer worden ingegaan op enkele recente wetswijzigingen, de (discussie rond de) motivering om deze belasting in te voeren en mogelijke discriminatoire vrijstellingen en de invorderingsproblematiek t.a.v. buitenlandse belastingplichtigen.

16.00 uur
Einde

Vragen

Dit is een interactieve opleiding waarbij vragen steeds tussendoor klassikaal gesteld kunnen worden.

Docenten

Bart Engelen (Antaxius Advocaten)
is licentiaat in de rechten, geaggregeerde voor het hoger secundair en niet-universitair hoger onderwijs in de rechten (2004, Universiteit Antwerpen, onderscheiding), Master in Tax Law (2005, Universiteit Antwerpen, onderscheiding) en Master in Business Law (2008, Universiteit Antwerpen, grote onderscheiding) en is sinds 2005 verbonden aan de balie van Antwerpen. Hij is geregeld spreker op studiedagen en seminaries voor medewerkers van lokale overheden. Hij publiceert ook regelmatig in fiscale tijdschriften, advies- en nieuwsbrieven en maakt ook deel uit van de redactieraad van het tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen (die Keure) en FinConnect (Vanden Broele).

Inschrijven

Inschrijven kan via de website van Vanden Broele via deze link.

Inschrijvingsgeld

275 euro, incl. BTW en papieren + digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.

Locatie

’t Landhuys van Leeuwergem
Gentse Steenweg 323
9620 Leeuwergem – Zottegem
www.tlandhuysvanleeuwergem.be

Deze unieke plek is voorzien van de modernste multimedia. Daarnaast bieden de prachtige tuin en ruime terrassen rust en ontspanning. Perfecte bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn troeven.