Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Erkend als kenniscentrum e-Procurement


 

 

 

 

 

 

 
Sinds 19 maart 2020 is Rasschaert advocaten via de federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning – dienst e-Procurement, officieel geaccrediteerd als “kenniscentrum e-Procurement”.

Als ambassadeur van het e-Procurement-platform (https://www.publicprocurement.be/nl/dienstencatalogus/e-procurement) kunnen wij als erkende organisatie onze klanten nog beter bijstaan in het digitaal aanbesteden van overheidsopdrachten in al haar facetten (NB: sinds 1 januari 2020 geldt de verplichting om opdrachten boven het geraamde bedrag van € 139.000,  excl. btw, elektronisch te gaan aanbesteden).

We verstrekken advies op maat met betrekking tot het digitaal publiceren van overheidsopdrachten (e-notification) en het elektronisch ontvangen en openen van offertes (e-tendering). Mits toelating tot uw organisatie, kunnen we zelfs rechtstreeks mee het publicatieproces begeleiden en assisteren bij het digitaal ontvangen en openen van offertes, alsook wijzen op mogelijke valkuilen.

Daarnaast hebben we ook een erkend opleider in huis (mevr. Kristien Devos), hetgeen betekent dat wij u ook in house opleidingen op maat kunnen aanbieden.

Voor meer info, neem vrijblijvend contact op via info@rasschaertadvocaten.be.

Tot gauw!