Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Draaiboek Community Land Trust

In samenwerking met CLT Gent en de steun van de Vlaamse overheid heeft Rasschaert Advocaten een draaiboek geschreven om startende initiatieven te helpen een Community Land Trust (CLT) op te richten. Het draaiboek belicht de voornaamste vragen en aandachtspunten, en biedt een overzicht van de stappen om een CLT op te zetten die voorziet in hedendaags, betaalbaar wonen.

“Een Community Land Trust of CLT is een door een gemeenschap gedragen ontwikkeling van woningen en gebouwen, op gemeenschappelijke grond, die permanent betaalbaar blijven. Ze splitst het eigendomsrecht van de grond met dat van de woning. De gemeenschappelijke grond blijft eeuwigdurend eigendom van de CLT en de CLT-kandidaten kopen enkel de woning zelf aan.”

Het Draaiboek Community Land Trust werd samengesteld op basis van ervaring in het binnenland en buitenland en vanuit de praktijk van CLT Gent. Het is geen technisch draaiboek waarin alle stappen technisch, financieel en juridisch in detail zijn uitgewerkt omdat veel maatwerk vereist is. Waar mogelijk of nuttig wordt verwezen naar modelprojecten of modeldocumenten.

Het stappenplan in het draaiboek onderscheidt volgende stappen:
1. een haalbaarheidsanalyse
2. de oprichting en uitbouw van de CLT
3. de gemeenschapsopbouw
4. projectontwikkeling van CLT
5. het beheer van de CLT en de doorverkoop
Ook komt de rol van de overheid aan bod en de financiering.

Neem hier het volledige draaiboek door.

Vraag je je af of het CLT-model het juiste is voor wat je wil bereiken met jouw stad of gemeente? Dan kan je je ook gratis laten begeleiden dankzij het Europese CLT-project SHICC. Lees hier meer over deze begeleiding.

Op donderdag 26 september 2019 werd het draaiboek voorgesteld.
Naar aanleiding van het draaiboek werden tevens deze beleidsaanbevelingen gedetailleerd uitgewerkt.